Kyrkböcker och databaser på internet

Demografiska databasen vid Umeå universitet skapar bland annat befolkningsdatabaser baserade på information från kyrkböcker. I kyrkobokdata-basen Indiko finns bland annat familjerna inom Skellefteå, Sundsvall, Burträsk, Lövånger, Vilhel-mina och Norsjö registrerade. I Tabellverksdata-basen finns informationen från alla församlingars befolkningsstatistik som årligen sändes in av prästerna till Tabellkommissionen i Stockholm 1749-1859.


Databasen Bothnica innehåller referenser till litteratur om Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.


Idag levande personer hittar man lättast genom att kontakta Skatteverket som sedan 1991-07-01 ansvarar för folkbokföringen i Sverige.


Vissa personuppgifter kan även återfinnas på upplysning.se.


Det finns tre stora aktörer som gör delar av de historiska källmaterialen från Sverige - däribland kyrkböckerna - tillgängliga över internet. De tre aktörerna är:

Riksarkivets digitala forskarsal är gratis medan de andra tar betalt för hemma-bruk. På bland annat biblioteken kan något eller alla finnas fritt tillgängligt. Samtliga innehåller intressanta databaser som är behjälpliga för bland annat släktforskaren.