Föreningen för dig med anor i södra Västerbotten

och för dig som bor här men har släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet

Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande.


Från och med hösten 1984 har föreningen

utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.


I augusti 2016 arrangerade föreningen

Släktforskardagarna med besökare från hela landet.


Föreningen har i dagsläget 416 medlemmar och är

också medlem i Sveriges släktforskarförbund.INSTÄLLDA ARRANGEMANG

Med tanke på rådande läge och coronavirusets utbredning

är följande arrangemang inställda:


DNA-hjälp lördag 21 mars

Släktforskarkväll onsdag 25 mars

Släktforskarträff i Vännäs onsdag 8 april

Släktforskarkväll onsdag 22 april

Besök på museerna i Nyåker/Tallberg maj