Föreningen för dig med anor i södra Västerbotten

och för dig som bor här men har släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet

Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande.


Från och med hösten 1984 har föreningen

utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.


I augusti 2016 arrangerade föreningen

Släktforskardagarna med besökare från hela landet.


Föreningen har i dagsläget 416 medlemmar och är

också medlem i Sveriges släktforskarförbund.Nästa arrangemang


Onsdag 26 februari - SLÄKTFORSKARKVÄLL

Delar av styrelsen kommer att finnas på plats i kulturhuset Väven för att hjälpa dig med dina släktforskarrelaterade frågor. Känner du som medlem att du vill komma och hjälpa andra är du mer än välkommen! 


Plats och tid: Rötter, plan två i Väven, kl. 18.00-20.00


Samarrangemang med Umeå stadsbibliotek.