Föreningen för dig med anor i södra Västerbotten

och för dig som bor här men har släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet

Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande.


Från och med hösten 1984 har föreningen

utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.


I augusti 2016 arrangerade föreningen

Släktforskardagarna med besökare från hela landet.


Föreningen har i dagsläget 416 medlemmar och är

också medlem i Sveriges släktforskarförbund.Arrangemang i coronatider

Föreningen följer myndigheternas rekommendationer

för att förhindra vidare smittspridning av coronaviruset 

och därför har vårens arrangemang varit inställda.


Vi tittar just nu på möjligheterna för att

kunna få till ett höstprogram för våra medlemmar.

Under tiden, se en inspelad föreläsning via datorn!

På sidan föreläsningar finns några tips för dig.