Nyheter


15 september 2020:

Släktforskarförbundets årsstämma 2020

Mikael Björkman och undertecknad deltog via Zoom i årets stämma, där 90 röstberättigade ombud representerade landets släktforskarföreningar. En del teknikstrul gjorde att det hela drog ut över tiden. Något sensationellt hände icke. Hela styrelsen sitter kvar, Erland Ringborg förblir ordförande ytterligare en mandatperiod. Dock vill han understryka att det rör sig om sista gången. För verksamhetsberättelse och ekonomi, se Angeläget 1 2020. Där finner du även revisionsberättelsen.


Två nya medlemmar i förbundet: Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare samt Ljusnarsbergs Släktforskarförening. Förbundet har nu 162 medlemsföreningar.


Projektet Sveriges Dödbok pågår och även arbetet med Sveriges Befolkning 1940.  

Fråga ställdes om förbundets kapitalplaceringsrisker – dessa ansåg styrelsen vara mycket små.


Ett antal motioner hade kommit in till stämman, särskilt flitiga var Tranås-Ydre Släktforskarförening. Om alla motioner kan du också läsa i Angeläget. En del diskussion blev det angående förbundsstämmans genomförande på fredagar och några pläderade för återgång till tidigare vana, lördagar. Frågan bordlades. Någon menade att det oftast gällde att ombuden behövde resa hemifrån redan på torsdagen, för vissa med påtvingad ledighet från jobbet, för föreningarna en betungande kostnad för en extra natts logi.


Bo Nordenfors