Föreningen för dig med anor i södra Västerbotten

och för dig som bor här men har släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet

Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har föreningen

utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.

Föreningen har i dagsläget 416 medlemmar och är också medlem

i Sveriges släktforskarförbund.Nästa arrangemang


18 januari - Släktforskningens dag

Kom till Umeå stadsbibliotek, Rötteravdelningen på plan 2 mellan 11.00-15.00.

Lär dig mer om släktforskning och få hjälp med din egen forskning.

 Temat för dagen är "Officerare och soldater - deras liv och bostäder"

och innehåller även två föreläsningar: 


Klockan 13.00

Åke Sandström berättar om soldaterna Snabb, Gris och Lejon

- de indelta soldaterna på Holmön.


Klockan 14.00

Lars-Gunnar Olsson berättar om när en rysk galäreskader slår till

mot Västerbotten i september 1714, tillfångatar några holmöbor

samt brandskattar Umeå stad. Han berättar också om levnadsvillkoren

för länets officerare och soldater vid tiden för Stora Nordiska kriget.


Föreläsningarna hålls i Upplev multisal, plan 4

i Vävens norra del.


Ett samarrangemang med Umeå stadsbibliotek.