Arrangemang 2013-2017

2013

Aktivitet/ärende

Föreläsare

27/1

Arjeplogs historia och släkter med kopplingar till Västerbotten

Carl-Oskar Lundström

24/2

Årsmöte


Bondsonen som blev prästBo Nordenfors

16/3

Släktforskningens dag

15/4

Studiebesök: Folkrörelsearkivet i Västerbotten

21/5

Så släktforskar du med hjälp av DNA

Peter Sjölund

29/10

Nybyggare i södra Lappland

Carina Strömberg

9/11

Arkivens dag (Flora & fauna)

Släktforskning och information om föreningen

2014

Aktivitet/ärende

Föreläsare

28/1

Soldatforskning och om den indelte soldaten

Birgitte Grönlund

25/2

Årsmöte


Ödegårdar, muntliga berättelser och hembygdsforskningBirger Sjöström

15/3

Släktforskningens dag

Släktforskarhjälp

Samarrangemang med DIS-Nord

24/4

Åliden - en liten by i Umeå socken

Eric Johansson

16/9

Studiebesök: Stadsarkivet, Umeå kommun

Vad kan kommunala arkiv erbjuda släktforskaren?

Carl-Oskar Lundström

28/10

Handskriftstolkning - paleografi

Stefan Sandström

22-23/11

Invigning av nya släktforskarrummet "Rötter"

25/11

Backens präster - kungens och Guds lokala tjänstemän

Björn Olsson

9/12

Peter Artedi - fiskforskningens fader

Solveig Nordin Zamano

2015

Aktivitet/ärende

Föreläsare

25/1

Historiska kartor på internet - hur man använder digitaliserade gamla kartor i sin forskning

Tommy Jacobsson

22/2

Årsmöte


DNA i släktforskningenPeter Sjölund

21/3

Släktforskningens dag

16/4

Studiebesök på Fotoarkivet, Västerbottens museum

15/9

Erik Ångerman "Sursill" i Teg och hans stora släkt (däribland fem presidenter i Finland)

Tom Juslin

7/10

Skogssamiska lappskatteland 1650-1800

Bertil Marklund

14-15/11

Arkivhelg - "Gränslöst ur arkiven" om flyktingar, emigranter, innovatörer med mera

Arkivnätverk Umeå ställer ut och släktforskarföreningen ger tips och råd till dig som vill forska över gränserna

8/12

Äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet

Marja Taussi Sjöberg

2016

Aktivitet/ärende

Föreläsare

20-21/8

Släktforskardagarna 2016

se www.sfd2016.se

2017

Aktivitet/ärende

Föreläsare

17/1

DNA-släktforskning - lär dig förstå analys-

resultaten efter topsning

Erik Holmlund

21/2

Årsmöte


Ortsnamnen - historiens fingeravtryckLars-Erik Edlund

18/3

Släktforskningens dag


Berndt Lambert - Umeås värste sjöfarareTom Juslin

20/4

Studiebesök: Forskningsarkivet

18/5

Frågestund om DNA-släktforskning

Tom Juslin

30/8

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning - en riktig "tidsmaskin"

Fredrik Elgh

21/9

Lars och Margareta visar Folke Hübinettes modeller av gamla Umeå

27/9

mtDNA workshop - lär dig allt om mtDNA

Christina Sagersten

25/10

Släktforska tillsammans - DIS-nord och Södra Västerbottens släktforskare i samarbete med Vuxenskolan bjuder sina medlemmar till träff för att släktforska med Tommy Jacobsson som handledare

8/11

Släktforska tillsammans - DIS-nord och Södra Västerbottens släktforskare i samarbete med Vuxenskolan bjuder sina medlemmar till träff för att släktforska med Tommy Jacobsson som handledare

22/11

DNA-projekt - ett sätt att bringa ordning i DNA-röran

Erik Holmlund

6/12

Släktforska tillsammans - DIS-nord och Södra Västerbottens släktforskare i samarbete med Vuxenskolan bjuder sina medlemmar till träff för att släktforska med Tommy Jacobsson som handledare