Övriga länkar

Digitaliserade dagstidningarBibliografiska och biografiska uppgifter
Uppslagsverk
Släktforska med DNAÖvrigt
Släktforska i andra länder


Källmaterialen för släktforskning i andra länder är av varierande kvalitét beroende på vilka länder det rör. Sveriges Släktforskarförbund har gett ut handböcker om släktforskning i Finland, Danmark samt Norge. Ett stort antal utländska böcker finns om släktforskning som är till stor hjälp för forskning i andra länder.


Nedan ett urval av länkar till släktforskningsdatabaser med mera i andra länder:


Danmark


Finland


Frankrike


Island


Norge


Storbritannien


Tyskland


Nord- och Sydamerika