Lövånger död- och begravningsbok 1724

Mars

dödde Eric Nilsson Grubbes dotter Carin och begrofs den 22 dito

dödde Madam Brita Wennman

dödde Segri Jacobsdotter

dödde Peter Larsson

dödde Mårten Grefves hustru

dödde Tolfman i Hökmark och begrofs den 14

dödde Beckströms piga Margareta Andersotter

dödde Anders Liljas son och begrofs den 5 Juli

dödde Karin Pährsdotter ifrån Hökmark och begrofs den 26 Juli

dödde Kerstin Nilsdotter Bullers änka

November

9 dödde afskedade Soldaten Jonas Kräks lilla barn ifrån Kräkånger och begrofs den 15 dito

16 dödde gamla Soldaten Pähr Anders Bjur ifrån Fjällbyn gammal 78 år

11 afled Länsman Petter Bocks lilla son Zacharias ifrån Afvan och begrofs den 6 December i kyrkan

December

15 afled gamla Klockaren Jon Johansson

15 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1725

28/12 1724 dödde Jacob Ericssons lilla dotter Anna ifrån Bodbyn och begrofs den 3 Januari 1725

3 Februari dödde Soldaten Olof Rökares lilla son Olof och begrofs den 7 dito

5 Februari afled Soldaten Östen Ericsson Bullers lilla dotter Malin och begrofs den 14 dito

17 Januari afled Lars Olofssons dotter i Önnesmark Carin och begrofs den 7 Februari

24 Januari dödde Corporalen Mårten Ericsson Greve ifrån Ytter Webomark

11 Februari dödde Soldaten Nils Orrels dotter Brita och begrofs den 21 Ljusdun

Mars 18 dödde Eric Andersson Lekatts oäkta Eric som han aflat med Elsa Andersdotter begrofs den 31 dito

30 Marti afled Anders Johanssons son Olof uti Indre Webomark och begrofs den 10 April

11 April dödde Pehr Pehrssons son ifrån Hökmark Petrus och begrofs den 25 dito

18 April dödde Olof Jönsson ifrån Inre Webomark och begrofs dn 2 Maj

3 Juni afled Hans Pehrsson i Kåsböle och begrofs den 13 dito

19 Juni begrofs Sergiantens Kiernbergs dödfödda barn

26 Juni dödde Anders Ersdotter Carin i Svarttjern och begrofs den 20 Juli

19 Maj begrofs Johan Zachrissons son ifrån Svarttjern vid namn Olof som drunknat

30 Juni dödde Soldaten Pehr Larsson Rusehs lilla son och begrofs den 2 Juli

18 Juli begrofs Soldaten Nils Råbocks barn Carin sedan hon levat 3 dagar

9 Augusti afsomnade Gästgivaren Petter Fransson Ruschs dotter Margareta och begrofs den 14 dito

2 September dödde Hans Johnssons änkehustru Margareta Andersdotter ifrån Kåsböle och begrofs den 12 dito

18 September dödde hustru Nils Pehrsson Grips änka i Selet och begrofs den 29 samma månad

1 Oktober dödde Anders Nilssons son i Webomark och begrofs den 10 dito

23 September afsomnade Anders Pehrsson i Kräkånger och begrofs den 3 Oktober

26 September afled Soldaten Johan Flintas dotter Carin och jordsatts den 2 Oktober

28 September dödde framlidna Soldaten Laurentin Gers änka Anna Olofsdotter och begrofs den 18 Oktober

5 Oktober dödde Jon Nilssons son Nils och begrofs den 10 dito

27 September dödde Nils Olofssons son Nils ifrån Mårtensboda och begrofs den 10 Oktober

30 September dödde Olof Olofssons son Jacob ifrån Mårtensboda och begrofs den 10 Oktober

16 Oktober dödde Soldaten Anders Abbors son Eric och begrofs den 7 November

5 December dödde hustru Elsa Ericsdotter ifrån Trehörningen och begrofs den 19 dito

30 December dödde pigan Carin Pehrsdotter ifrån Bygdeå socken och begrofs den 1 Januari 1726

28 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1726

Januari

15 begrofs Hans Jacobssons i Blacke dödfödda son

18 dödde Soldaten Nils Knäcks dotter Catharina och begrofs den 30 Januari

23 dödde hustru Brita Örn Thomas Örns maka och begrofs den 6 Februari

Februari

26 dödde Soldaten Nils Orvels och Carin Nilsdotters barn Carin och begrofs den 28 dito

April

16 dödde Soldaten Nils Andersson Möllers dotter Carin född 18 Januari 1726 och begrofs den 24 dito

23 Pher Andersson och dels hustru Malin Andersdotters dotter Cherstin och begrofs den 1 Maj

Maj

4 afled gamla pigan Margareta Jonsdotter ifrån Webomark och begrofs den 15 dito

27 dödde Bonden Olof Jonsson Mört och begrofs den 30 Maj

26 afled Jacob Ersson barn ifrån Bodan son och begrofs den

Juni

6 dödde Hans Jonssons son i Webomark och begrofs den 19 Juni

26 begrofs Erik Jonssons son Johannes ifrån Kåsböle

29 dödde Adam Nilssons dotter Carin på Gärdet och begrofs sedan hon levat i 7 månader den 3 Juli

Juli

28 dödde Borgaren Ström uti Bjuröhn och begrofs den 6 Augusti på Kyrkogården

Augusti

9 afled Soldaten Pehr Sölve ifrån Webomark och begrofs sedan han efter 84 år den 14 dito

September

7 dödde Gästgivaren Peter Ruschs son Hans och begrofs den 11 dito sedan han levat 19 dygn uti lyckan gått

18 begravdes Soldaten Nils Kjäckman och dels hustru Elisabet Burises dotter Margareta

7 dödde Soldaten Anders Trappmans dotter Segri och den 9 September dottern Malin begrofs den 2 Oktober sedan Segri levat 1 år och sex månader och Malin 2 år och nio månader efter koppor

Oktober

2 begrofs Soldaten Johan barn ifrån Fjällbyn Anna fem månader gammal

8 dödde Olof Olofssons son i Mårtensbodan och begrofs den 30 dito

16 dödde Nils Olofssons dotter ifrån Mårtensboda Derdi och begrofs den 30 dito

December

2 afled framlidne Nils Svenssons änka i Hökmark hustru Elsa Nilsdotter och begrofs den 18 dito sedan hon levat i 72 år

4 dödde Jacob Johanssons dotter Ingeborg ifrån Bodan och begrofs den 18 dito

7 dödde Olof Nilssons dotter ifrån Noret Margareta gammal 6 veckor

24 döda

 

Lövånger död- begravningsbok 1727

den 23/12 1726 afled hustru Karin Ericsdotter ifrån Fjällbyn och begrofs den 15 Januari 1727 gammal 65 år

Januari

13 dödde Hans Jonssons barn i Fällan Hans Hansson och begrofs den 18 dito gammal 3/4 år

Februari

28 afled Olof Olofssons dotter i Hökmark Magdalena och begrofs den 5 Mars gammal 8 månader

Mars

26 dödde Soldaten Pehr Andersson Lund och begrofs den 9 April gammal 34 år

April

6 dödde Jöns Olofssons moder i Webomark gamla Karin Andersdotter och begrofs den 15 dito gammal 80 år

7 dödde Anders Johanssons barn i Kräkånger och begrofs den 15 dito gammal 1½ år

Maj

7 dödde Olof Pehrssons dotter i Uttersjön Karin Olofsdotter och begrofs den 14 dito gammal ½ år

30 dödde Anders Andersson i Webomark och begrofs den 4 Juni gammal 90 år

Juni

3 dödde Eric Larsson i Trehörningen och begrofs den 11 dito gammal 85 år

16 dödde och den 25 påföljande begrofs Soldaten Johan Flintas barn Jacob gammal 9 månader och 2 veckor

Juli

2 dödde Soldaten Olof Svensson Russ ifrån Uttersjön och begrofs den 9 dito gammal 28 år och 10 månader

Augusti

10 dödde Olof Anderssons barn i Noret Nils Olofsson och begrofs den 30 dito gammal 21 år

September

6 dödde och den 17 dito begrofs Olof Thomassons barn i Bodan Jonas Olofsson gammal 2 månader

24 dödde och den 1 Oktober begrofs hustru Märta Pehrsdotter i Yttre Webomark gammal 84 år

Oktober

9 dödde och begrofs den 22 dito Lars Anderssons änka i Svarttjern Anna Andersdotter gammal 82 år

14 dödde och den 29 begrofs gamla Corporalen Olof Andersson Flack ifrån Uttersjön gammal 64 år

12 dödde och den 4 November jordades Johan Gabrielsson i Hötjern gammal 63 år

12 samma dag begrofs Soldaten Anders Abborres barn Brita gammal 1 år och 6 månader

12 Jordades och Anders Anderssons dödfödda barn i Wallen

December

4 dog och begrofs Olof Nilssons lilla Karin i Noret

19 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1728

Februari

10 dödde och den 25 begrofs Olof Olofssons lilla son Magnus gammal 2 år och 7 månader

22 dödde och den 10 Marti begrofs Anders Hindrickssons son i Broträsk Olof Andersson gammal 17 år och vid 3 månader

Marti

3 dödde och den 24 Ejusdem begrofs Soldaten Pehr Sieverets änkehustru Karin Larsdotter i Webomark gammal 66 år

12 dödde och den 30 April begrofs Nils Jönssons barn Gabriel gammal 7 veckor och 4 dagar

Aprilis

7 begrofs Olof Olofssons lilla son Olof Olofsson ifrån Mårtensbodan gammal 13 veckor

Majus

11 begrofs Olof Höglins efter lämnade hustru i Skellefteå och begrofs i Landskyrkan gammal 60 år

18 begrofs Lars Ersson Liten änkan Carin gammal 70 år

26 begrofs Soldaten Pehr Lunds barn Anders gammal 2 år

Junius

2 dödde och den 10 begrofs Soldaten Pehr Hämbius barn Anders gammal 8 månader

Julius

18 dödde och den 21 begrofs Anders Nilsson i Broänget Anders gammal 1 vecka och 4 dagar

19 begrofs Handelsmannen Otto Carl Thiles barn Anna Lisa ideån Gamla Carleby

Augustius

18 begrofs Anders Pehrsson ifrån Webomark barn Anders som drunknat gammal 2 år och 10 månader

25 begrofs Christoper Larssons barn ifrån Risböle Anna gammal 8 månader

Oktober

13 begrofs Sergiantens Nils Göks hustru ifrån Hökmark Anna Christiansdotter gammal 68 år

20 begrofs Anders Olofs moder i Finnmora hustru Karin Olofsdotter

20 begrofs Soldaten Eric Skytts barn Anna gammal 20 veckor

November

3 begrofs Corporal Greves hustru Brita Andersdottter gammal 32 år

17 begrofs Soldaten Anders Höks barn Cherstin gammal 3 månader

December

15 begrofs Anders Anderssons barn i Webomark Anders gammal 7 veckor

19 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1729

Januarius

7 begrofs Anders Östenssons barn i Webomark

19 begrofs Nils Olofsson på Västanå

19 begrofs Östen Anderssons barn Hans gammal 8 månader

19 begrofs Olof Nilssons barn i Noret Cherstin gammal 5 veckor

Februarius

9 begrofs gamla pigan Malin Ersdotter gammal 92 år

samma dag begrofs hustru Ingeborg från Fjällbyn gammal 72 år

Aprilius

9 begrofs gamla pigan Segrid Matthsdotter ifrån Bösta

samma dag Nils Råbacks barn Elisabet

Majus

18 begrofs hustru Kerstin Andersdotter ifrån Broänge gammal 82 år

Junius

9 begrofs Soldaten Eric Persson gammal 24 år

22 begrofs pigan Sara Larsdotter ifrån Burträsk gammal 29 år

Julius

8 begrofs Olof i Mångbyn gammal 62 år

27 begrofs hustru Ingeborg Phersdotter ifrån Nordbyn gammal 75 år

9 begrofs Olof Anderssons barn Malin ifrån Webomark gammal 14 veckor

31 begrofs Gästgivaren Irvent Rusk i Selet gammal 96 år

Augusti

Rättare Rusks barn Samuel begrofs den 29 gammal 5 månader

Oktober

26 begrofs Soldaten Olof Grofs son Hans gammal 17 veckor

15 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1730

Januarius

Natten mot den 26 December 1729 dödde och den 8 Januari begrofs Sockenskrivaren Olof Fattenborgs hustru Barbro Olofsdotter 74 år

Februaris

den 2 begrofs Sören Östenssons barn ifrån Risböle Jonas 1 år och 4 månader

den 22 begrofs Anders Perssons barn i Webbomark Olof 1 år och 6 månader

Marsius

den 21 begrofs Förare Liljas barn ifrån Broänge

den 22 begrofs Anders Anderssons dotter ifrån Webomark Anna 5 månader

den 27 begrofs Simon Hanssons barn ifrån Umeå 3 månader och 3 veckor

den 31 begrofs Peder Andersson och hustru Ingrid Nilsdotters barn Nils 5 månader

Aprilius

den 1 begrofs Anders Östensson och hustru Karin Ersdotters barn Jonas 6 veckor

den 5 begrofs Olof Nilssons barn ifrån Hökmark Nils 5 månader

5 begrofs Soldaten Anders Höks barn Karin 2 månader

22 begrofs drängen Lars Olofsson ifrån Fjällbyn 21 år och 5 månader

22 begrofs Corporal Frimodigs barn Karin 4 år och 5 månader

22 begrofs unge Jon Jonssons dotter ifrån Hökmark 2 år och 5 månader

26 begrofs Olof Nilssons barn i Noret Olof 2 veckor

Majus

18 begrofs Nils Jönssons son i Blacke Päder

31 begrofs Sergiantens Olof Froms hustru Malin Olofsdotter

31 begrofs Anders Erssons hustru i Svarttjern Margareta Pehrsdotter

Junius

9 dödde Eric Lindmarks son Johan och begrofs den 13 dito

15 dödde Anders Pehrssons dotter Anna i Önnesmark och begrofs den 21 dito gammal 10 månader

29 dödde Adam Nilssons dotter Margareta i Gammelbyn och begrofs den 5 Juli 1½ år

21 dödde Landtmätare Bränsobens hustru Matronan Brita Lombert och begrofs den 28 dito

Julius

14 juli dödde Anders Pehrssons son Pehr i Noret och begrofs den 17 dito

24 dödde Anders Pehrssons son Anders i Webomark och begrofs den 2 Augusti 3 månader

Augustius

14 dödde Anders Östenssons dotter Anna i Webomark och begrofs 16 dito nära 8 månader

October

1 dödde Soldatens Jon Normans dotter Kerstin och begrofs den 4 dito nära 3 månader

November

8 begrofs hustru Kerstin Christiansdotter ifrån Mårtensboda 94½ år

7 dödde hustrun Anna Sanfridsdotter Lindman Blanks moder och begrofs den 15 dito 83 år

12 dödde Erik Anderssons son Olof och begrofs den 29 dito 8½ år

December

1 dödde Anders Nilsson ifrån Webomark och begrofs den 13 dito 67 år

28 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1731.

Januarius

16 dec. dödde och den 3 Jan. begrofs Soldaten Elias Anderssons Resoluts barn Anders 2 månader gammal

29 dec. dödde Olof Anderssons son i Hökmark Olof och begrofs den 7 Januari 26 år gammal

13 dödde Jon Nilssons dotter i Selet Elisabet och begrofs den 17 6 månader gammal

8 dödde Nils Johanssons dotter ifrån Yttre Webomark Brita och begrofs den 17 14 veckor gammal

12 dödde Nils Råbocks dotter Elisabet och begrofs den 17 1½ dygn gammal

13 dödde Sold. Nils Gröns dotter Sigrid och begrofs den 17 ½ timme gammal

29 dödde Gästgivarens Petter Ruskes lilla son Zackarias och begrofs den 31 16 veckor gammal

13 dödde hustru Karin Larsdotter i Wallen och begrofs den 7 februari 59 år gammal

Februarius

2 dödde hustru Anna Andersdotter i Kräkånger och begrofs den 14 dito

28 dödde Gästgiverskan i Selet hustru Margareta Sandfridsdotter Degerman och begrofs i Kyrkan den 14 Marti 55 år gammal

Aprilis

17 dödde Nils Andersson i Wallen och begrofs i Kyrkan den 2 Maji 84 år gammal

Majis

13 dödde Lars Olofsson i Kåsböle och begrofs den 23 dito 61 år gammal

15 dödde Olof Olofsson son på Bjurön Eric och begrofs den 30 dito Femton dagar gammal

30 Nils Jonssons dödfödda son ifrån Blacke begraven

Juni

3 dödde hustru Johansdotter Brita i Fjällbyn och begrofs den 7 dito 66 år gammal

29 dödde Johan Zaciksson i Svarttjern och begrofs den 4 Juli 73 år gammal

Julius

9 dödde Soldatens Anders Bäcks son Nils i Avan och begrofs den 18 dito 22 veckor och 5 dagar gammal

15 dödde Olof Nilssons son Olof i Noret och begrofs den 18 dito 8 dagar gammal

Augustius

6 dödde Hans Hanssons son Anders i Broträsk och begrofs den 15 dito 19 veckor och 5 dagar gammal

September

1 dödde Korporalen Erik Larssons Flinks hustru Anna Olofsdotter i Webomark och begrofs den 12 dito 30 år gammal

26 dödde Stefan Olofssons barn Olof i Mångbyn döpt hemma och död efter en timmes levnad och vardt begraven den 29 dito

18 dödde Sold. Östen Junkares lilla son Lars och begrofs den 3 Oktober 4 år och 7 veckor gammal

October

3 dödde Nils Östensson på Gärdet och begrofs den 17 dito 72 år gammal

14 dödde hustru Cecilia Olofsdotter ifrån Webomark och begrofs den 31 dito 86 år gammal

24 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1732

Februarius

13 dödde Jacob Nilsson i Kyrkostaden och begrofs den 27 dito öfver 70 år gammal

Martius

16 dödde gamla pigan Dorli Olofsdotter ifrån Brände by i Nysätra och begrofs den 26 dito vid pass 75 år gammal

Aprilis

25 dödde hustru Anna Olofsdotter i Kräkånger och begrofs den 30 dito 59 år gammal

17 dödde Pehr Olofssons son Nils i Hökmark och begrofs den 30 dito 1 år och 9 månader gammal

Majus

26 dödde Anders Jacobsson Dragons hustru Brita Markusdotter i Lappkyrkan och begrofs den 30 Maji vid pass 60 år gammal

Julius

21 dödde Elin Olofssons barn Olof i Kräkånger och begrofs den 23 dito 11 veckor gammal

Augustius

4 dödde Soldaten Eric Krabbes son Hans i Broändan och begrofs den 6 dito gammal 6 dagar

16 dödde hustru Cicilia Andersdotter i Kräkånger och begrofs den 20 dito gammal vid pass 80 år

24 dödde hustru Margareta Thomasdotter ifrån Kräkånger och begrofs den 3 September gammal 87 år

26 dödde Länsman Olof Håkansson i Kräkånger och begrofs i Kyrkan den 10 September gammal 61 år

September

12 dödde Soldaten Anders Bäcks son Andreas och begrofs den 17 dito gammal 9 dagar

12 dödde Anders Johansson i Bissjön och begrofs den 1 Octobris gammal 64 år

17 dödde Olof Nilssons son Thomas i Noret och begrofs den 9 Octobris gammal 9 veckor

November

17 dödde hustru Barbro Jönsdotter i Kyrkostaden och begrofs den 26 dito gammal 105 år

December

23 dödde och den 21 Januari 1733 begrofs Nils Thomassons son Andreas ifrån Hötjern gammal 15 veckor

28 dödde och den 28 Januari åhr 1733 begrofs hustru Malin Jonsdotter ifrån Hökmark vid pass 85 år gammal

16 Döda

Lövångers död- och begravningsbok 1733

Januarius

3 dödde hustru Karin Gabrielsdotter i Webomark och begrofs den 21 dito gammal 71 år

16 dödde gamla pigan i Kräkånger Karin Håkandsotter och begrofs den 26 dito gammal 60 år

29 dödde hustru Marta Pehrsdotter i Webomark och begrofs den 18 Februari gammal 82 år

Februarius

18 dödde Pehr Andersson i Näset och begrofs den 4 Marti gammal 61 år

Martius

1 dödde gamla pigan Malin Olofsdotter i Fattighuset och begrofs den 4 Majus vid pass 80 år gammal

6 dödde Trumslagaren Pehr Mjöborgs son Andreas och begrofs den 18 dito något öfver 3 månader gammal

16 dödde hustru Elsa Östensdotter i Mångbyn och begrofs den 1 April gammal 77 år

23 dödde hustru Brita Andersdotter i Kåsböle och begrofs den 8 April gammal 82 år

April

2 dödde nämndeman i Kräkånger Pehr Olofsson och begrofs den 22 dito i Kyrkan gammal 49 år

11 dödde Anders Larsson i Webomark och begrofs den 22 dito gammal vid pass 77 år

22 begrofs Christoffer Larssons dödfödda barn ifrån Resböle

25 dödde Gästgifvarens Pehr Rusks son i Selet Nicolaus och begrofs i Kyrkan den 29 dito gammal 1 år och 4 månader

25 dödde änkan hustru Dordi Håkansdotter i Kräkånger och begrofs den 3 Maji gammal 64 år

28 dödde Anders Östenssons son Andreas ifrån Webomark och begrofs den 3 Maji gammal 15 veckor

Majuis

15 dödde hustru Anna Pjolasdotter i Webomark och begrofs den 27 dito gammal 62 år

31 dödde Eric Thomassons barn i Bissjön Catharina och begrofs den 3 Junius gammal 11 veckor

Junius

20 dödde nämndeman Lars Svensson i Önnesmark och begrofs den 1 Juli i Kyrkan gammal 95 år vid pass

12 dödde Olof Anderssons lilla son i Noret Zacharias och begrofs den 24 dito gammal 8 veckor

Augustius

21 dödde Herr Lieutnant Nils Claufens barn Johannes och begrofs den 25 dito i Kyrkan gammal 3½ veckor

September

15 dödde och den 30 begrofs hustru Kerstin Månsdotter ifrån Mångbyn gammal 95 år

November

13 dödde och den 2 December begrofs Nils Råbocks dotter Margareta i Kyrkostugan gammal 4 dagar

21 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1734

Januarius

16 dödde Pehr Johanssons barn i Bissjön Sara och begrofs den 3 Februarius gammal 6 dygn

22 dödde Johan Pehrssons son i Mångbyn Evert och begrofs den 10 Februari gammal 17 veckor

27 dödde Länsman Pehr Blacks lille son i Afvan Johannes och begrofs den 2 Februari i Kyrkan gammal 1 år och 4 veckor

Februarius

22 dödde Eric Anderssons dotter på Gärdet Justina och begrofs den 10 Marti gammal 12 veckor och 4 dagar

Martius

25 dödde Anders Östenssons hustru i Webomark Dorli Nilsdotter och begrofs den 7 april gammal 40 år

Aprilis

4 dödde Anders Östenssons lilla barn i Webomark Andreas och begrofs med sin moder den 7 Aprilis gammal 10 dagar

4 dödde Herr Landtmästarens Bränholms moder på Böfla den hedersamma Matronan hustru Anna Grubb och begrofs i Kyrkan den 12 dito gammal 76 år 7 månader och 12 dagar

5 dödde Olof Olofssons Svärmoder i Kräkånger Anna Larsdotter och begrofs i Kyrkan den 28 dito gammal 75 år

13 dödde hustru Kerstin i Uttersjön och begrofs den 28 dito gammal 90 år

14 dödde Trumslagarens Mjöbergs barn Beata och begrofs den 28 dito gammal 14 veckor

29 dödde Soldaten Johan Långs barn Anna och begrofs den 5 Maji 1 dag gammal

Majis

3 dödde Anders Ericssons son på Gärdet Nicolaus och begrofs den 12 dito 9 veckor och 1 dag gammal

12 dödde och den 23 begrofs Soldatens Anders Hööks son Andreas gammal 4 månader

16 dödde Herr Kyrkoherden Magister Matthias Darlings käraste Fru Elisabeth von Ihman och begrofs den 16 Juni

17 dödde Östen Jacobsson i Selet och begrofs den 26 dito 22 år och 4 månader gammal

23 dödde Anders Jonssons son i Fjällbyn Jonas och begrofs den 26 dito 8 månader gammal

26 dödde Herr Kyrkoherden Matthias Dahlins dotter Catharina och begrofs i Kyrkan den 16 Juni 7 månader och 2 veckor gammal

28 dödde Soldaten Jon Kvicks barn Olaus och begrofs den 15 Juni 15 veckor och 2 dagar

31 dödde Soldaten Olofs barn Magdalena och begrofs den 5 Juni 20 veckor gammal

Junius

7 dödde Soldatens Anders Lustigs barn Christina och begrofs den 16 dito 45 veckor gammal

10 dödde Anders Jonssons son Petrus och begrofs den 24 Juni gammal 14 veckor och 4 dagar

12 dödde Gästgivarens Pehr Rusks son i Selet Petrus och begrofs i Kyrkan den 16 dito 29 veckor gammal

29 dödde hustru Kerstin Pehrsdotter i Hökmark och begrofs den 7 Juli in emot 60 år gammal

Julius

4 dödde och den 7 begrofs Soldatens Elis Resoluts barn Johannes 14 dagar gammal

2 dödde Nils Olofssons dotter i Mårtensboda Maria och begrofs den 14 dito 1 och 3/4 år gammal

15 dödde Stefan Olofssons son i Mångbyn Östanis och begrofs den 21 dito halft år gammal

13 dödde Olof Nilssons son i Noret Andreas och begrofs den 21 dito 9 månader gammal

22 dödde Soldaten Östen Junkares barn Lars och begrofs den 28 dito 4 veckor gammal

20 dödde Anders Pehrssons son i Webomark Matthias och begrofs den 28 dito 14 veckor och 2 dagar gammal

29 dödde Anders Östenssons dotter i Webomark Anna och begrofs den 4 Augusti 18 veckor gammal

Augustius

10 dödde Soldaten Elias Resoluts hustru Margareta Johansdotter och begrofs den 18 dito 28 år gammal

15 dödde Nils Nilssons son i Svarttjern Hans och begrofs den 25 dito 2 år och 7 månader gammal

16 dödde Pehr Nilsson i Bodan och begrofs den 1 Septembris vid pass 92 år gammal

October

8 dödde gamla pigan i Resböle Kerstin Pehrsdotter och begrofs den 20 dito vid pass 95 år gammal

21 dödde Anders Larsson i Hökmark och begrofs den 3 November gammal 36 år

November

6 dödde Eric Olofssons son i Fjällbyn och begrofs den 10 dito gammal 10 månader

December

1 dödde Jon Jönssons son i Hökmark Jöns och begrofs den 8 dito gammal 6 år och 7 veckor

37 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1735

Januarius

9 dödde hustru Margareta Karlsdotter i Näset och begrofs den 12 dito gammal 90 år vid pass

12 dödde gamla pigan Sara Pehrsdotter i Fattigstugan och begrofs den 19 dito gammal 70 år vid pass

Februarius

16 dödde Jon Pehrsson i Webomark och begrofs den 2 Martius gammal 67 år

Martius

30 dödde Soldat Nils Lunds barn i Fällan födseln och begrofs den 3 Aprilius

Aprilius

12 dödde Corporalens Olof Frimodigs dotter Catharina och begrofs den 20 dito gammal 18 veckor och 5 dagar

22 dödde Erik Pehrsson i Bodan och begrofs den 11 Maji gammal 82 år

Majus

15 dödde Prosten Herr Magister Erik Fallanders dräng ifrån Koclocjski Socken i Österbotten Carl Callingborg, som förliden höst i oktober månad på ett fartyg vid Gråviken under framresan ifrån Stockholm hade blivit död

Julius

14 dödde hustru Malin Nilsdotter Tryggman och begrofs den 20 dito vid pass 70 år gammal

28 dödde Trumslagarens Pehr Mjöbergs lille son Andreas och begrofs den 3 Augusti gammal 15 veckor och 3 dagar

29 dödde Eric Anderssons barn på Gärdet Olaus och begrofs den 3 Augusti gammal 14 veckor

30 dödde Elias Olofssons dotter i Kräkånger Anna och begrofs den 10 Augusti gammal 17 veckor

Augustius

9 blev yngre Anders Pehrssons i Webomark 2 barn Hans och Stina i en vådeld uti en stuga vid fäbodarna inbrända

17 Handlande Jon Nilssons i Selet dödfödda pigobarn begrofs fritt

13 dödde hustru Lisbeth Pamp och begrofs den 17 dito

19 dödde hustru Karin Simonsdotter i Selet och begrofs den 24 dito gammal 32 år

23 Handlaren Borgaren ifrån Umeå Jacob Nyberg död i Bjuröhn hemman och begrofs i Lövånger på Kyrkogården den 27 dito

19 dödde Olof Anderssons barn i Noret Nils och begrofs den 31 dito gammal 9 månader

September

6 dödde Gästgivaren Pehr Rusks son i Selet Johannes och begrofs den 13 dito i Kyrkan gammal 30 ½ veckor

1 dödde Anders Andersson i Wallen och begrofs den 21 dito gammal 80 år

19 Handlande Anders Nilssons barn i Hökmark Petrus död en half timme efter undfått nöddop och den 21 begrofs

6 dödde Pehr Johanssons barn i Bissjön Lars och begrofs den 21 dito gammal 12 veckor

27 dödde pigan Anna Jonsdotter i Webomark och begrofs den 5 oktober gammal 50 år

29 dödde Soldaten Olof Gerts son i Daglösen Jöns och begrofs den 12 oktober gammal 32 veckor och 2 dagar

October

19 dödde Anders Anderssons barn ifrån Noret Johannes och begrofs den 26 dito gammal 13 ½ veckor

November

7 dödde Anders Ericssons dotter i Svarttjern Dorli och begrofs den 23 dito gammal 21 år

December

21 dödde Canullisten Herr Jacob Marschells lilla son Petrus och begrofs i Kyrkan den 29 dito gammal 15 veckor

26 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1736

Januarius

11 dödde Johan Anderssons barn i Norbyn Israel och begrofs den 25 dito gammal 15 veckor

29 dödde Thomas Olofssons hustru i Kräkånger Kerstin Larsdotter och begrofs den 22 Februari gammal 87 år

Martius

1 dödde Nils Jönssons dotter i Blacke Magdalena och begrofs den 21 dito gammal tre veckor

27 dödde hustru Margareta Thomadsdotter i Resböle och begrofs den 11 April gammal vid pass 84 år

Aprilis

19 dödde Karin Olofsdotter ifrån Norbyn och begrofs den 26 dito gammal vid pass 70 år

Majus

2 dödde hustru Malin Olofsdotter i Norbyn och begrofs den 9 dito gammal vid pass 74 år

8 dödde gamla pigan Dorli Johansdotter i Fattigstugan och begrofs den 16 dito gammal vid pass 80 år

15 dödde Olof Pehrssons dotter i Uttersjön Anna och begrofs den 23 dito gammal 14 år och 7 veckor

15 dödde Corporal Eric Christenssons son Andreas i Wallen och begrofs den 23 dito gammal 1 år och 4 ½ veckor

Junius

22 dödde Herr Öfverstelientnanten Jacob Grubbe och begrofs i Kyrkan den 4 Juli gammal 72 år

Julius

9 dödde Olof Anderssons barn i Noret Matthias och begrofs den 11 dito gammal 11 veckor

Augustius

4 dödde Olof Thomassons barn i Bodan Thomas och begrafs den 8 dito gammal 4 år och 10 månader

26 Juli dödde Anders Hindricsson i Broträsk och begrofs den 13 Augusti gammal 74 år

September

30 dödde hustru Brita Olofsdotter Groot ifrån Nybyn och begrofs den 10 Oktober gammal 75 år

October

3 dödde och den 10 begrofs Soldaten Anders Pehrssons barn Catharina i Webomark gammal 9 dagar

16 dödde Klockaränkan i Gammelbyn hustru Malin Pehrsdotter och begrofs den 24 dito gammal 88 år vid pass

22 dödde hustru Margareta Ericsdotter ifrån Noret och begrofs den 31 dito gammal 75 år

November

23 dödde Anders Thomassons dotter Catharina och begrofs den 2 December gammal 14 veckor och tre dagar

27 dödde hustru Brita Östensdotter i Yttre Webomark och begrofs den 12 December gammal vid pass 50 år

20 dödde hustru Anna Larsdotter i Webomark och begrofs den 12 December gammal 92 år

December

13 dödde hustru Kerstin Olofsdotter Soldaten Nils Mjölnars hustru i Resböle och begrofs den 26 dito gammal 52 år

21 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1737

Januarius

27 dödde Lappmannen ifrån Dorotea Lars Sjulsson och begrofs den 2 Februari gammal vid pass 60 år

28 dödde gamla pigan Karin Andersdotter i Afvan och begrofs den 13 Februarius gammal vid pass 65 år

Februarius

3 dödde Serganten Nils Gjöök i Hökmark och begrofs i Kyrkan den 13 dito gammal vid pass 86 år

Martius

11 dödde Pehr Anderssons son i Norbyn Pehr och begrofs den 20 dito gammal 13 veckor

Aprilis

22 dödde Herr Löjtnantens Clausens lilla dotter jungfru Christina och den 1 Maji begrofs i Kyrkan gammal 4 veckor

25 dödde Östen Pehrssons son i Bodan Zacharias och begrofs den 8 Maji gammal 2 veckor och en halv

Majis

10 dödde Segri Larsdotter i Fattigstugan och den 15 dito vart hon begrafen gammal vid pass 70 år

20 dödde Olof Anderssons son i Bissjön Andreas och begrofs den 30 dito gammal 10½ månad

Junius

23 dödde och den 3 Juli begrofs Pehr Thomassons son i Hökmark Thomas gammal 1 år och 9 månader

Julius

8 afled Capellanen Herr Eric Meander och vart den 17 dito begrafen i Kyrkan gammal nästan 60 år

23 dödde Olof Bäckströms hustru Maria Brodén och vart den 31 begrafen i Kyrkan gammal 66 år och nästan 4 månader

25 dödde Jacob Jacobssons dotter i Bodan Kerstin och den 31 Julius vart hon begrafen gammal 14 veckor

Augustius

12 dödde Nils Olofssons dotter Anna i Mårtasbodan och begrofs den 28 dito gammal 1 år och 7½ månader

September

19 dödde Lappmannen Anders Anderssons moder hustru Kerstin Mårtensdotter på Broändan Slag i Kojan och vart begrafen den 2 Oktober gammal vid pass 87 år

26 dödde enkan hustru Brita Johansdotter Höök i Fattigstugan och begrafen den 29 dito gammal vid pass 80 år

24 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1738

Januarius

9 dödde Olof Larsson i Kåsböle och begrofs den 29 dito gammal 39 år

19 dödde gamla pigan Soldaten Segri Matthias dotter i Fattigstugan och begrofs den 22 dito gammal vid 76 år

26 dödde hustru Rindu Hindricsdotter i Fjällbyn och begrofs den 12 Februari gammal 79 år

24 dödde Anders Jonsson lille son Jonas i Kåsböle och begrofs den 12 Februari gammal 14 veckor och 5 dagar

27 dödde Store Anders Olofssons dotter Brita i Webomark och begrofs den 19 Februari gammal 31 3/4 år

Februarius

1 dödde och den 19 begrofs gamla pigan Karin Östensdotter i Hökmark gammal 66 år

14 dödde Sergantskan hustru Anna Larsdotter och begrofs den 12 Marti gammal 82 år

21 dödde Nils Anderssons son i Löfvattnet Anders som varit behäftad med brottfall och begrofs den 5 Marti gammal 28 år

Martius

18 dödde Nils Jonssons lille son i Önnesmark Lars och begrofs den 26 dito gammal 1 år och 30 veckor

Aprilis

30 dödde Anders Nilssons svärmoder i Hökmark hustru Karin Olofsdotter och begrofs den 14 Maji gammal 67 år

Majus

14 dödde Anders Nilssons son Petrus i Hökmark och begrofs den 22 dito gammal 9 veckor och en dag

15 dödde Pehr Jonssons dotter Margareta i Hökmark och begrofs den 22 dito gammal 12 veckor och 5 dagar

18 dödde Anders Pehrssons son Anders i Hökmark och begrofs den 4 Juni gammal 21 år och 11 veckor

21 dödde Herr Löjtnanten Nils Claussens lille son Hieranymus och begrofs den 28 dito gammal 11dagar

23 dödde Hans Perssons lilla dotter i Webomark Maria och begrofs den 2 Juni gammal 1 år och 12 veckor

Junius

2 dödde hustru Anna Hansdotter ifrån Wallen och begrofs den 4 dito gammal vid pass 77 år

Julius

4 dödde hustru Anna Thomasdotter i Noret och begrofs den 9 dito gammal 45 år 11 veckor och 3 dagar

9 dödde äldre Anders Pehrssons dotter Kerstin i Vebomark och begrofs den 16 dito gammal nästan tre år

22 dödde Nils Olofsson i Nordbyn och begrofs i Kyrkan den 30 dito gammal vid pass 84 eller 85 år

Augustius

17 dödde Anders Anderssons dotter i Näset Kerstin och vardt begrafen den 20 dito gammal 23 år och 44 veckor

30 dödde Anders Pehrsson i Önnesmark och begrofs den 3 September gammal 47 år

24 dödde Per Johansson Bröms barn i Bissjön Catharina och begrofs den 3 September gammal 6 veckor

September

14 dödde Håkan Anderssons dotter Anna i Hökmark och vardt begrafen den 1 Oktober gammal 34 veckor

19 dödde Länsmans Pehr Blacks dotter i Afvan Charlotta och begrofs den 24 dito i Kyrkan gammal 11 dygn

30 dödde Hans Jonssons son Hans i Webomark och begrofs den 15 Oktober gammal 10 månader

October

1 dödde hustru Sara Christiansdotter i Wallen och begrofs den 22 dito gammal vid pass 86 år

28 dödde Pehr Olofssons son Johannes i Hökmark och begrofs den 12 November 9 månader

November

12 dödde hustru Sara Andersdotter i Yttre Webomark och begrofs den 3 December gammal 65 år

28 afled Landmästaren Jonas Ginddars änka Matronan hustru Coccilia Grubb i Gammelbyn och vart begrafen i Kyrkan den 3 December gammal 86 år

December

20 dödde Anders Larsson i Bissjön och vardt begrafen den 24 dito gammal vid pass 60 år

30 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1739

Januarius

7 dödde enkan Karin Jönsdotter i Uttersjön och begrofs den 21 dito gammal vid 67 år

8 afled Pehr Johansson Bröms genom en hastig död i Bissjön och vardt begrafen den 14 dito gammal 32 år och 5 veckor

19 dödde Jöns Nilsson i Blacke och vardt begrafen den 2 Februari uti Kyrkan gammal vid pass 79 år

23 dödde Nils Jönssons dotter Rackel i Blacke och varit i samma kista med farfarden Jöns Nilsson begrafen den 2 Februari gammal 2 timmar

25 dödde hustru Karin Nilsdotter i Önnesmark och begrofs den 11 Februari gammal 61 år

Februarius

23 dödde hustru Segri Nilsdotter i Gärde och begrofs den 11 Marti gammal 76 år

24 dödde Soldat Anders Anderssons Finnes son i Fjällbyn Johannes och begrofs den 4 Marti gammal 5 veckor och 2 dagar

Martius

28 dödde nämndemannen Olof Olofsson i Bissjön och begrofs den 8 Aprilis gammal 84 år

Aprilis

1 dödde hustru Sara Pehrsdotter i Bissjön och begrofs den 15 dito gammal 61 år

Junius

3 dödde oäkta barnet i Noret Margareta Nilsdotter och begrofs den 11 dito gammal 7½ veckor

11 dödde Jon Andersson i Önnesmark och vardt begrafen den 17 dito gammal 68 år

19 dödde Nils Olofsson i Mårtensboda och vardt begrafen i Kyrkan den 1 Juli gammal 62 år

23 dödde Pehr Mårtenssons Härnblads dotter Kerstin i Yttre Webomark och vardt begrafen den 1 Juli gammal 45 veckor

27 dödde gamla pigan Karin Jonsdotter ifrån Hökmark och begrofs den 1 Juli gammal vid pass 53 år

September

7 dödde Olof Thomassons son Anders i Kräkånger och begrofs den 16 dito gammal 3 år och 10 månader

October

6 vardt Kyrkoherdens Magister Matthias Dahlings lille son Matthias död och i Kyrkan begrafen den 21 dito gammal 1½ år

November

1 dödde Gästgivarens Pehr Rusks dotter Margareta i Selet och begrofs i Kyrkan den 4 dito gammal 32 veckor

23 Oktober dödde Anders Anderssons son Hans i Kåsböle och begrofs den 11 November gammal nästan 13 veckor

26 November dödde nämndemannens Olof Pehrssons dotter i Kräkånger Christina och begrofs den 9 December gammal 24 veckor

27 dito dödde Soldatens Pehr Anderssons Pamps hustru Anna Pehrsdotter i Hökmark och begrofs den 9 December gammal 34 år och 5 dagar

December

2 dödde Herr Lientnantens Nils Clausens dotter Maria och begrofs den 9 dito i Kyrkan gammal 16 veckor

13 dödde Nils Nilsson i Fjällbyn och begrofs den 23 dito gammal vid pass 60 år

13 dödde Soldat Anders Nilssons son Matthias i Nordbyn och begrofs den 23 dito gammal 29 år och 3 månader

24 dödde Lars Anderssons lille son Sven i Önnesmark och den 23 dito blev han begrafen gammal 24 veckor

29 dödde Trumslagarens Pehr Mjöbergs son Pehr och begrofs den 13 Januari 1740 gammal 2 veckor

30 dödde Gästgivarens Pehr Rusks dotter i Selet Brita och begrofs den 13 Januari 1740 i Kyrkan gammal 2 år och 4 månader

26 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1740

Januarius

5 dödde Nils Christofferssons son Anders i Mångbyn och begrofs den 20 dito gammal 8 år och 3 månader

7 dödde Lysebrös son Daniel Mattsson i Kyrkostaden och begrofs den 13 dito gammal 14 år

9 dödde gamla pigan Sigri Christiansdotter i Daglösten och begrofs den 20 dito gammal 78 vid pass

9 dödde Soldaten Johan Pehrssons lille son Andreas i Broträsk och begrofs den 13 dito gammal ett dygn

11 dödde Soldaten Johan Pehrssons andra lille son Jacob och vardt begrafen den 13 dito gammal 3 dygn

12 dödde enkan hustru Anna Andersdotter i Wallen och begrofs den 2 Februari i Kyrkan gammal 81 vid pass

15 dödde nämndemannen Anders Olofsson i Wallen och begrofs den 10 Februari gammal 73 år

17 dödde äldre Sockenskrivaren Olof Andersson Fattenborg i Kräkånger och begrofs den 10 Februari i Kyrkan gammal 88 år

22 dödde i Mässlingen Pehr Jonssons son Eric i Hökmark och begrofs den 10 Februari gammal 35 veckor

26 vardt Soldat Olof Röhanes dotter på Gärdet död Brita och begrofs den 3 Februari gammal 18 år

27 dödde Soldat Eric Skytts dotter Margareta i Svarttjern och begrofs den 10 Februari gammal 8 år och 3 månader

27 dödde Johan Anderssons Orres dotter i Fjällbyn Anna af Koppor och begrofs den 10 Februari gammal 9 månader

28 vardt pigan Karin Jonsdotter ifrån Webomark död i Daglösten och begrofs den 9 Februari gammal 23½ år

30 dödde Rustmästaren Eric Jonsson Lindmark i Bissjön och begrofs i Kyrkan den 3 Februari gammal 46 år

Februarius

1 dödde yngre Jon Jonssons moder i Hökmark hustru Malin Andersdotter och begrofs den 2 Marti gammal 80 år

4 dödde af Koppor yngre Jon Jonssons dotter Sara ifrån Hökmark och begrofs den 2 Marti gammal 28 veckor

9 dödde Soldat Jon Normans dotter Anna i Mångbyn af Koppor och begrofs den 10 dito gammal 1år och 6 veckor

8 dödde af Koppor yngre Olof Nilssons dotter Anna i Hökmark och begrofs den 24 dito gammal 21 veckor

11 dödde af Koppor yngre Olof Nilssons son Petrus i Hökmark och begrofs den 24 dito gammal 2 år och 3 veckor

11 vardt Eric Hanssons son Sakarias i Blacke död af Bröstsjuka som han botas ifrån födelsen och begrofs den 24 dito gammal 33 veckor

14 dödde Pehr Härnblads hustru Brita Ericsdotter i Yttre Webomark och begrofs den 1 Marti gammal 40 år

17 vardt Gästgivarens Per Rusks son Zanfrid i Selet död af Koppor och begrofs den 24 dito i Kyrkan gammal 3 år och 7 månader

17 vardt Thomas Olofsson i Kräkånger död af Ålderdomssvaghet och begrofs den 9 Marti gammal 91 år vid pass

18 vardt Anders Johanssons dotter Anna i Kräkånger död af Stygn och begrofs den 2 Marti gammal 6 år och 6 veckor

19 dödde Håkan Olofssons dotter Karin i Kräkånger och begrofs den 24 dito gammal 8 veckor och 1 dag

18 dödde Eric Anderssons son Eric på Gärde och begrofs den 2 Marti gammal 4 dagar

19 dödde Pehr Mårtenssons son Olof af koppor i Yttre Webomark och begrofs den 1 Marti gammal 9 år och 14 veckor

22 vardt Östen Anderssons dotter Anna i Mångbyn död af Sidostygn och begrofs den 16 Maji gammal 17 år och 3 månader

22 vardt Israel Håkansson i Wallen död och begrofs den 16 Marti gammal 73 år

22 vardt Gabriel Johanssons son Johannes i Hötjern död af koppor och begrofs den 9 Marti gammal 11 månader

24 dödde Anders Persson i Wallen och begrofs den 9 Maji gammal 67 år

27 vardt Anders Johanssons dotter Brita i Kräkånger död af Sidostygn och Kopporna och begrofs den 2 Martius gammal 11år och 10 månader

26 dödde Jon Anderssons lilla son Jascob i Broträsk af Bröstsjuka och begrofs den 16 Marti gammal 11 månader

28 vardt Johan Långs dotter Brita i Ytter Webomark död af Koppor och begrofs den 9 Marti gammal 7 år och 10 månader

Martius

1 dödde Gästgivarens Johan Ericssons hustru Anna Christiansdotter i Daglösten och begrofs den 23 dito gammal 60 år

2 dödde enkan hustru Malin Hindricsdotter i Fattigstugan af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 15 dito gammal 74 år

3 vardt Nils Larssons son Lars i Bissjön död af Koppor och begrofs den 16 dito gammal 1 år

5 blev Eric Olofssons dotter Kerstin i Fjällbyn död af Koppor och begrofs den 16 Marti gammal 1 år och 25 veckor

6 vardt Anders Nilssons son Nils i Hökmark död af Koppor och begrofs den 25 Marti gammal 11år och 11 månader

8 blev Anders Anderssons dotter Anna i Fjällbyn död af Koppor och begrofs den 15 dito gammal 8 år och 17 veckor

9 dödde Olof Olofssons dotter Karin i Yttre Webomark af Koppor och begrofs den 23 dito gammal 4 år och 7 månader

11 dödde Edvin Pehrsson i Kåsböle och vardt begrafen den 7 April gammal 77 år

13 vardt Johan Långs son Johannes död i Yttre Webomark af kopporna och begrofs den 23 dito gammal 1 år och 11 månader

18 dödde Olof Thomassons son Olof i Kräkånger af Koppor och begrofs den 25 dito gammal 6 år och 11 månader

25 vardt Jon Ericsson i Kåsböle död och begrofs den 20 April gammal 85 år

26 dödde Anders Svenssons son Sven i Bissjön af Koppor och begrofs den 7 April gammal 1 år och 2 veckor

30 dödde Soldaten Olof Abbors dotter Anna i Uttersjön af Koppor och begrofs den 20 April gammal 1 år och 5 veckor

Aprilis

2 vart Jöns Johanssons son Astonius i Uttersjön död af Bröstsjukan som återbefriad efter koppor och begrofs den 20 dito gammal 14 veckor och 2 dagar

4 dödde Hans Hanssons son Hans i Broträsk af Koppor och begrofs den 20 dito gammal 1 år och 2 veckor

13 vardt Olof Hanssons dotter Anna i Önnesmark död af Koppor och begrofs den 20 dito gammal 33 veckor

19 dödde Eric Anderssons son Olof på Gärdet och begrofs den 27 dito gammal 9 veckor och 2 dagar

23 dödde Soldat Anders Grots dotter Kerstin i Kräkånger af Koppor och begrofs den 27 dito gammal 17 veckor

25 vardt Olof Helgesson ifrån Selet död af ålderdoms svaghet och begrofs den 27 dito gammal vid pass 100 år

Majus

18 dödde Nils Nilssons son Anders i Svarttjern af bröstsjuka som var nu återlever efter kopporna och begrofs den 26 dito gammal nästan ett år

Junius

11 dödde Olof Anderssons dotter Elisabeth i Bjuröhn och begrofs den 22 dito gammal en månad

15 vardt Kyrkovärdens Anders Johanssons hustru i Mångbyn hustru Margareta Nilsdotter död och begrafen i Kyrkan den 24 dito gammal 102 år

17 dödde Soldat Olof Gierts son Jonas i Resböle och begrofs den 29 dito gammal 3 veckor

Julius

2 dödde Soldat Östen Hurtigs son i Wallen Stephan och den 6 begrofs gammal 1 år och 12 veckor

18 dödde Corporal Lars Grehves son Eric på Bösta och begrofs den 20 dito gammal 2 år och 9 månader

Augustius

24 dödde Anders Nilssons hustru i Blacked Lisbeth Larsdotter och begrofs den 31 dito gammal 74 år

29 vardt Herr Capitainens Johan Christopher Hofsenistiernas hustru Egen Högborna frun Elisabeth Cronmarch död och begrafen i Kyrkan den 14 September gammal vid pass 61 år

October

19 vardt Anders Olofsson i Wallen död och begrofs den 9 November gammal 88 år vid pass

November

7 dödde Nils Olofssons son Hans på Bösta och begrofs den 16 dito gammal 30 veckor

December

10 vardt Kneckämne Abraham Andersson död i Skellefteå och byn Bäck och införs i Lövångers begravningsbok den 21 dito gammal 17 år och 3 månader

25 dödde Soldat Olof Beckborns hustru Kerstin Pehrsdotter och begrofs den 28 dito gammal 31 år

28 dödde Olof Thomas dotter i Bodan Margareta af Rödsot och begrofs den 1 Februari 1741 gammal 15 år och 4 månader

30 vardt Olof Pehrsson död i Kyrkbyn och begrofs den 18 Januari 1741 gammal 41 år och 20 veckor

67 Döda (22 av kopporna)

Lövånger död- och begravningsbok 1741

Januarius

16 dödde yngre Jon Jonsson i Hökmark af Rödsoten och begrofs den 15 Februari gammal 35 år och 9 månader

17 vardt änkan hustru Anna Ericsdotter död i Bissjön och begrofs den 8 Februari gammal 69 år

18 vardt Pehr Jonssons son Jonas i Hökmark död af Rödsoten och begrofs den 22 Februari gammal 16 år och 7 månader

24 vardt Pehr Jonssons andre son Anders i Hökmark död af Rödsoten och begrofs den 22 Februari gammal 8 år och 10 månader

28 dödde Adam Nilssons son på Gärde Zanfrid och begrofs den 8 Februari gammal nästan 8 månader

Februari

3 dödde Pehr Jonssons dotter i Hökmark Malin af Rödsoten och begrofs den 22 dito gammal 12 år och 6 månader

4 dödde Gabriel Johanssons son i Hötjern Sven och begrofs den 8 dito gammal 18 veckor

Marti

3 vardt Corporalen Olof Pehrsson Frimodig hustru Malin Larsdotter död i Barnbörd och begrofs den 8 dito gammal 43 år

Om natten mellan den 17 och 18 Februari är Lappmannen Mårten Mårtenssons barn Anna genom oavsiktig förgöring af sin moder hustru Marta Thurnsdotter och den 19 Marti begrafen gammal 9 veckor

Maj

7 vardt Hans Jonssons hustru i Webomark Anna Andersdotter död af Sidostygen och begrofs den 24 dito 45½ år

Juni

3 drunknade drängen ifrån Noret Nils Olofsson i Brände Nysätra och begrofs den 7 dito gammal 22 år och 9 månader

10 dödde Corporalen Olof Frimodigs son Olof i Kåsböle och begrofs den 14 dito gammal 14 veckor och 2 dagar

19 vardt Johan Nilssons dotter Anna i Wallen död och begrofs den 24 dito gammal 2 dygn

30 dödde Rustmästaren Olof Björlings son Johannes i Hökmark af Rödsoten och begrofs den 12 Juli gammal 9 år och 7½ månad

Juli

4 vardt Rustmästaren Olof Björlings hustru Segri Johansdotter i Rödsoten död och begrofs den 12 dito gammal 49 år

5 dödde Soldatänkan hustru Karin Nilsdotter i Fattigstugan och begrofs den 11 dito gammal 70 år vid pass

9 dödde Olof Thomassons son i Backe Olof och begrofs den 12 dito gammal tre veckor och 2 dagar

Augusti

1 dödde Erademin Hansson i Blacke och begrofs den 9 dito gammal vid pass 82 år

11 dödde yngre Jon Jonssons dotter Margareta i Hökmark och begrofs den 16 dito gammal 14 veckor och 4 dagar

Oktober

30 dödde gamla pigan Marta Christopsdotter i Näset och begrofs den 8 November gammal vid pass 70 år

November

9 vardt Anders Andersson Dragon död i Bjuröhn och begrofs den 15 dito gammal vid pass 82 år

21 Döda

Lövånger död- och begravningsbok 1742

Januari

5 dödde Johan Pehrssons son i Mångbyn Petrus och begrofs den 10 dito gammal 17 veckor

9 vardt änkan hustru Kerstin Östensdotter i Webomark död och begrofs den 24 dito gammal 81 år

8 dödde Johan Anderssons dotter Anna i Yttre Webomark och begrofs den 17 dito gammal 9 veckor

13 dödde gamla pigan Karin Andersdotter i Kyrkostaden och begrofs den 17 dito gammal 76 år vid pass

Februari

22 dödde gamla pigan Anna Christophersdotter i Näset och begrofs den 21 Marti gammal 63 år vid pass

Marti

4 dödde Jöns Johanssons hustru i Uttersjön Anna Östensdotter och begrofs den 21 dito gammal 32 år

13 dödde Soldaten Henrik Walls dotter Anna i Wallen och begrofs den 28 dito gammal 8 år

22 dödde Nils Larsson på Gärdet och begrofs den 28 dito gammal vid pass 73 år

Maj

7 dödde Comministens Herr Johan Mellins lilla son Andreas i Gammelbyn och begrofs i Kyrkan den 16 dito gammal 6 veckor

27 dödde Soldatänkan hustru Brita Andersdotter i Fattigstugan och begrofs den 5 Juni gammal vid pass 70 år

Juni

15 dödde Bonden i Noret Olof Nilsson och begrofs den 27 dito gammal 56 år

30 dödde gamla pigan Karin Heljasdotter i Bissjön och begrofs den 4 Juli gammal vid pass 60 år

Augusti

30 dödde Gästgivaren Pehr Rusks son Andreas och begrofs den 5 September i Kyrkan gammal 15 veckor

Oktober

8 dödde gamla pigan Karin Pehrsdotter i Fattigstugan och begrofs den 13 dito gammal vid pass 90 år

19 dödde Anders Andersson i Näset och begrofs den 7 November gammal 69 år

November

14 dödde Anders Anderssons dotter Catharina i Kåsböle och begrofs den 28 dito gammal 11 veckor

26 dödde Lars Johanssons son Israel i Bodan och begrofs den 5 December gammal 14 veckor

December

13 dödde Lars Anderssons son Anders i Wallen och begrofs den 9 Januari 1743 gammal 8 dagar

19 dödde Nils Thomassons son Lars i Kräkånger och begrofs den 28 dito gammal 18 år och 5 månader

25 dödde gamla pigan i Fattigstugan Elsa Larsdotter och begrofs den 28 dito gammal 76 år vid pass

20 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1743

Januari

2 dödde änkan Margareta Larsdotter i Wallen och begrofs den 9 dito gammal vid pass 76 år

6 vardt drängen i Önnesmark Johan Larsson död och begrofs den 23 dito gammal 36 år

7 dödde intagna kvinnan Anna Pehrsdotter i Bodan och begrofs den 16 dito gammal 66 år

17 dödde änkan hustru Brita Johansdotter i Fjällbyn och begrofs den 6 Februari gammal vid pass 86 år

19 vardt Olof Pehrssons hustru Karin Jönsdotter i Uttersjön död i Brännsjukan och begrofs den 30 dito gammal 53 år

21 dödde dottern Kerstin Olofsdotter i samma sjukdom och begrofs den 30 dito gammal 23 år

Februari

5 dödde Soldatänkan hustru Anna Larsdotter Westin i Webomark och begrofs den 31 dito gammal 90 år vid pass

12 dödde Jon Nilssons barn i Hötjern Olof och begrofs den 13 Mars gammal 13 veckor

27 dödde Bonden Johan Johansson i Hökmark och begrofs den 13 Mars gammal 37 år

Mars

12 vardt afskedade Soldat Anders Tryggmans dotter Anna begrafen sedan hon i Januari blivit död i Umeå stad gammal 21 år

7 dödde Soldat Lars Nilsson Grof i Kräkånger och begrofs den 20 dito gammal 21 år och 9 veckor

14 dödde Välborne Herr Fenriken Gustaf von Walter i Blacked och begrofs i Kyrkan den 23 dito gammal 54 år

April

16 dödde änkan hustru Elisabet Olofsdotter i Kyrkostaden och begrofs den 24 dito gammal 85 år

20 dödde hustru Karin Andersdotter i Bjuröhn och begrofs den 1 Maj gammal 36 år

22 dödde änkan hustru Anna Andersdotter i Fjällbyn och begrofs den 1 Maj gammal 80 år vid pass

25 dödde Pehr Jönssons dotter i Webomark Karin och begrofs den 1 Maj gammal 1 år

Maj

3 vardt ifrån Luleå stad Herr Nils Havn död i Gammelbyn och begrofs den 12 dito i Kyrkan gammal 18 år

10 dödde gamla pigan Kerstin Andersdotter ifrån Bjuröhn och begrofs den 15 dito gammal 70 år

6 dödde Per Jönssons dotter i Webomark Kerstin och begrofs den 23 dito gammal 1 år och 8 dagar

15 dödde hustru Margareta Johansdotter i Svarttjern och begrofs den 29 dito gammal 82 år

22 dödde Corporal Olof Flacks hustru Malin Johansdotter i Kräkånger och begrofs den 29 dito gammal 43 år och 2 månader

23 dödde hustru Karin Håkansdotter i Bjuröhn och begrofs i Kyrkan den 29 dito gammal 64 år

30 dödde Comministens Herr Johan Mellins son i Gammelbyn Zacharias och begrofs i Kyrkan den 19 Juni gammal 12 veckor

Juli

26 dödde Föreståndare Jacob Boströms hustru i Afvan Madame Christina Hernodia och begrofs i Kyrkan den 31 dito gammal 60 år

28 dödde Soldat Pher Pehrsson Bäckman i Kräkånger och begrofs den 31 dito gammal 25 år och 20 veckor

Augusti

2 dödde Herr Regements Fältskärens Elias Eberhards son Matthias och begrofs den 14 dito i Kyrkan gammal 5 veckor

3 dödde Jon Jönssons son i Hökmark Jöns och begrofs den 7 dito gammal 3 dygn

14 dödde Anders Johanssons son i Kräkånger Johannes och begrofs den 21 dito gammal 3 år och 6 månader

12 dödde gamla pigan Sara Andersdotter i Webomark och begrofs den 21 dito gammal 60 år

21 dödde Pehr Andersson i Wallen och begrofs den 9 September gammal 40 år och 7 månader

27 dödde Jon Jonssons hustru Malin Olofsdotter i Hökmark och begrofs den 11 September gammal vid pass 70 år

September

17 dödde Bonden Johan Jonsson i Bissjön och begrofs den 2 Ocktober gammal vid pass 74 år

18 dödde gamla pigan Malin Olofsdotter i Hökmark och begrofs den 29 dito gammal 68 år

18 vardt gamla pigan Karin Pehrsdotter i Fjällbyn död och begrafen den 25 dito gammal 69 år

26 dödde Olof Anderssons dotter i Bjuröhn Elisabet och begrofs den 2 October gammal 1 år och 15 veckor

November

25 dödde Olof Olofsson i Mårtasbodan och begrofs den 11 December gammal 63 år

December

3 dödde gamla pigan Sara Andersdotter i Näset och begrofs den 11 dito gammal 73 år

19 dödde Per Persson i Hökmark och begrofs den 15 Januari 1744 gammal 72 år

38 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1744

Januari

23 dödde kvinnopersonen Karin Hermansdotter i Blacked och begrofs den 29 dito gammal vid pass 70 år

24 dödde Pehr Olofssons son Nils i Hökmark och begrofs den 5 Februari gammal 8 månader

Februari

10 dödde drängen Nils Olofsson Bjurling i Bissjön och begrofs den 26 dito gammal 22 år

29 dödde Pehr Anderssons son Lars i Norbyn och begrofs den 11 Mars gammal 12 år och 7 månader

Mars

9 vardt Aflidne Capellanen Herr Eric Melanders efterlämnade änka Matronan Catharina Gedda på Böle död och den 25 dito begrafen i Kyrkan gammal 66 år och 10 månader

11 vardt Soldaten Anders Mosesson Ryttare funnen död på Kyrkovinden och efter Härads Rättens Resolition af 17 April Christeligen begrafen den 8 Maj gammal 19 år och 11 månader

16 dödde Anders Pehrssons dotter Margareta i Daglösten och begrofs den 1 April gammal 7 veckor

Maj

19 dödde Sven Larsson i Önnesmark och den 3 Juni begrofs i Kyrkan gammal vid pass 69 år

25 dödde Soldat Anders Finnes son Anders i Fjällbyn och den 10 Juni begrofs gammal 6 månader

Juni

2 dödde Jon Anderssons dotter i Broträsk och den 10 dito begrofs gammal 4 månader

5 dödde änkan hustru Anna Andersdotter i Önnesmark och begrofs den 17 dito gammal 45 år

14 dödde Jacob Ericssons hustru Segri Jönsdotter i Bodan och begrofs den 24 dito gammal 41 år och in emot 10 månader

15 dödde Gästgivarens Pehr Rusks son Petrus i Selet och begrofs i Kyrkan den 24 dito gammal 21 veckor

15 dödde afskedade Soldaten Pehr Andersson Pamps son Jonas i Hökmark och begrofs den 24 dito gammal 5 år och 7 månader

16 dödde gamla pigan Sara Andersdotter i Yttre Webomark och begrofs den 24 dito gammal vid pass 66 år

16 dödde Anders Nilssons dotter i Bissjön Beata och begrofs den 24 dito gammal 19 veckor

16 dödde Per Pehrssons hustru Ingri Larsdotter i Daglösten och begrofs den 24 dito gammal vid pass 70 år

20 dödde Soldaten Anders Orrfäls dotter Margareta i Bissjön och begrofs den 24 dito gammal 8 veckor och 5 dagar

29 dödde Förriddaren Olof Björlings son Eric i Bissjön och begrofs den 2 Juli gammal 9 veckor

Juli

7 dödde afskedade Soldaten Olof Jonssons Gjerts son Olof i Resböle och begrofs den 15 dito gammal 2 år och 8 månader

20 dödde Olof Olofssons son Olof i Yttre Webomark och begrofs den 22 dito gammal 24 veckor

26 dödde Jacob Jacobssons dotter i Bodan Catharina och begrofs den 29 dito gammal 18 veckor

Oktober

2 dödde Olof Anderssons dotter Kerstin i Näset och begrofs den 14 dito gammal 6 månader

4 dödde Eric Larssons dotter Karin i Daglösten och begrofs den 14 dito gammal 9 dagar

15 dödde Hans Jacobsson i Blacked och begrofs den 28 dito gammal 73 år

20 dödde Hans hustru Anna Ericsdotter och begrofs den 28 dito gammal 63 år

December

17 dödde Pehr Jönssons hustru Sara Jonsdotter i Webomark och begrofs den 6 Januari 1745 gammal 41 år och 18 veckor

30 dödde Jon Pehrssons son Pehr i Näset och begrofs den 13 Januari 1745 gammal 5 månader

28 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1745

Januari

9 dödde Nils Olofssons änka hustru Karin Andersdotter i Norbyn och begrofs i Kyrkan den 2 Februari gammal vid pass 78 år

16 dödde Jöns Olofsson i Webomark och begrofs den 3 Februari gammal 65 år

20 dödde Johan Johanssons dotter Anna i Svarttjern och begrofs den 3 Februari gammal 7 år

25 dödde Anders Anderssons änka i Näset hustru Kerstin Larsdotter och begrofs den 10 Februari gammal 73 år

Marti

3 dödde änkan hustru Anna Olofsdotter i Kräkånger och begrofs den 17 dito gammal vid pass 90 år

April

10 dödde Anders Nilssons son i Bissjön Johannes och begrofs den 21 dito gammal 10 dagar

26 dödde Gabriels Johanssons son i Hötjern Johannes och begrofs den 12 Maj gammal 22 veckor

Maj

17 dödde Jon Nilssons son Simon i Selet och begrofs den 19 dito gammal 17 veckor

22 dödde hustru Margareta Ericsdotter ifrån Daglösten och begrofs den 28 dito gammal vid pass 64 år

24 dödde änkan ifrån Gärde hustru Brita Ericsdotter och vardt begrafen den 28 dito gammal vid pass 90 år

27 dödde änkan hustru Karin Östensdotter i Bodan och vardt den 2 Juni begrafen gammal vid pass 99 år

27 vardt Johan Anderssons son Johannes i Yttre Webomark död och begrafen den 2 Juni gammal 2 år och 8 veckor

Juni

8 dödde Jon Anderssons dotter Brita i Broträsk och begrofs den 23 dito gammal 15 veckor och 4 dagar

12 dödde Mårten Nilssons barn i Noret Nils och begrofs den 23 dito gammal 29 veckor och en dag

Juli

1 dödde änkan hustru Malin Nilsdotter i Blacked och begrofs den 7 dito gammal 80 år

2 dödde hustru Malin Jacobsdotter i Uttersjön och begrofs den 7 dito gammal 32 år

Augusti

16 vardt Borgaren ifrån Umeå Jon Zachrisson Höglanders dotter Margareta död i Bjuröhamnen och begrofs den 17 Augusti gammal vid 10 månader

11 dödde Jacob Jacobssons son Pehr i Bodan och begrofs den 18 dito gammal 3 månader

Juli

24 drunknade Länsman Pehr Blacks piga vid Afva hällan Karin Andersdotter som är född i Nysätra och byn Ånäset vardt igenfunnen den 29 Augusti och begrafen den 7 Septembris gammal 26 år

Septembris

24 dödde Jon Nilssons dotter Anna i Norbyn och begrofs den 6 Oktober gammal 10 månader

25 vardt Soldaten Johan Pehrssons Kråkmans hustru i Fjällbyn Margareta Johansdotter död i Barnbörd och begrofs den 6 Oktober gammal 22 år och 8 månader

29 vardt Soldaten i Fjällbyn Anders Andersson Finnes hustru Elsa Johansdotter död i Barnbörd oförlossad och begrafen den 13 Oktobris gammal 40 år och 5 månader

November

24 dödde änkan hustru Karin Olofsdotter i Näset och begrofs den 15 Decembris gammal vid 63 år

25 vardt hustru Barbro Pehrsdotter i Böhle och begrofs den 15 Decembris gammal 73 år

28 vardt Eric Östenssons barn Christopher död i Bjuröhn och begrofs den 15 Decembris gammal 6 dagar

Decembris

3 dödde Nämndemannen Anders Nilsson i Wallen och begrofs den 22 dito gammal 57 år

26 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1746

Januari

15 dödde hustru Kerstin Helgesdotter i Broträsk och begrofs den 2 Februari gammal 64 år

19 dödde Nils Christopherssons dotter Margareta på Gärdet och begrofs den 2 Februari gammal 4 månader

25 dödde Herr Regements föreståndare Hartman Elias Eberhards dotter Maria och begrofs den 9 Februari gammal 6 veckor

Februari

16 dödde Anders Anderssons dotter Anna i Kåsböle och begrofs den 2 Mars gammal 9 veckor

18 dödde Olof Pehrssons son Olof i Kräkånger och begrofs den 9 Mars gammal 32 veckor

April

22 vardt Olof Thomassons hustru Kerstin Ericsdotter död i Fjällbyn och begrofs den 4 Maj gammal 67 år

23 dödde Sven Östensson i Resböle och begrofs den 27 dito gammal 42 år

Majus

1 dödde Östen Svenssons dotter i Uttersjön Margareta och begrofs den 11 dito gammal 6 månader

Juni

1 dödde Östen Pehrsson i Selet och begrofs den 8 dito gammal 82 år

2 dödde Sockenskrivaren Anders Fattenborgs hustru Anna Håkansdotter i Kräkånger och begrofs den 8 dito gammal 62 år

17 vardt afskedade Serganten Olof From död i Webomark och begrofs den 22 dito gammal vid pass 95 år

Juli

14 dödde änkan hustru Anna Andersdotter i Yttre Webomark och begrofs den 20 dito gasmmal 85 år

November

5 dödde ålderstigna pigan Kerstin Hermansdotter i Uttersjön och begrofs den 16 dito gammal vid pass 70 år

16 dödde Olof Nilssons hustru Brita Olofsdotter i Hökmark och begrofs den 30 dito gammal vid pass 57 år

14 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1747

Januari

2 vardt Hans Anderssons hustru Anna Johansdotter i Broträsk död och begrofs den 18 dito gammal 52 år

6 dödde Dragonänkan hustru Anna Johansdotter i Bjuröhn och begrofs den 25 dito gammal 63 år

19 dödde Thomas Pehrssons son Nils i Blacked och begrofs den 8 Februari gammal 23 veckor

Februari

9 dödde Olof Nilssons son Nils i Kyrkostaden och begrofs den 22 dito gammal 11 månader

13 dödde Östen Pherssons hustru i Resböle Segri Olofsdotter och begrofs den 8 Marti gammal 64 år

13 vardt änkan i Bjuröhn hustru Anna Håkansdotter död och begrofs den 22 dito gammal 84 år vid pass

17 dödde Johan Olofsson i Fjällbyn och begrofs den 1 Marti gammal vid pass 86 år

15 dödde Anders Nilssons son Nils i Bissjön och begrofs den 8 Marti gammal 14 veckor

Martius

16 vardt änkan hustru Brita Christopersdotter i Webomark död och begrofs den 29 dito gammal 95 år

23 dödde Lars Israelssons son Israel i Bodan och begrofs den 5 Aprilis gammal 10 dagar

Maji

27 dödde Johan Pehrssons dotter Maria i Mångbyn och begrofs den 31 dito gammal 4 år och 3 månader

Juni

10 dödde drängen Nils Pehrsson på Gärde och begrofs den 14 dito gammal 21 år

15 dödde änkan Malin Mårdsdotter Bjur i Selet och begrofs den 21 dito gammal vid pass 80 år

19 dödde Lars Anderssons son Anders i Wallen och begrofs den 24 dito gammal 14 veckor

20 dödde Nils Olofssons son Olof i Bissjön och begrofs den 24 dito gammal 2 veckor

29 dödde änkan hustru Malin Olofsdotter i Broträsk och begrofs den 5 Juli gammal 95 år

Juli

22 vardt Anders Nilsson i Blacked död och begrofs den 26 dito gammal 78 år

Augusti

18 dödde änkan hustru Segri Pehrsdotter i Kåsböle och begrofs den 30 dito gammal vid pass 84 år

September

14 dödde drängen Olof Olofsson i Hökmark och begrofs den 29 dito gammal 30 år och 8 månader

26 dödde afskedade Corporalen Lars Andersson Greve i Gärde och begrofs den 11 Octobris gammal vid pass 57 år

November

10 dödde Gabriel Johansson i Hötjern och begrofs den 29 dito gammal 44 år och 8 månader

24 dödde Jon Johansson i Gammelbyn och begrofs den 6 December gammal 33 år och 9 månader

December

8 dödde hustru Brita Olofsdotter i Selet och begrofs den 20 dito gammal 66 år

14 vardt Pehr Pehrsson i Daglösten död och begrofs den 26 dito gammal vid pass 84 år

20 dödde Daniel Danielssons hustru Brita Johansdotter i Fjällbyn och begrofs den 26 dito gammal 78 år

25 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1748

Januari

2 dödde Johan Nilssons son Pehr i Wallen och begrofs den 17 dito gammal 4 timmar

13 dödde Jon Pehrssons dotter Magdalena i Näset och begrofs den 31 dito gammal 16 veckor

16 dödde Kyrkovärden Anders Johansson i Mångbyn och begrofs i Kyrkan den 31 dito gammal 80 år

Februari

3 dödde Thomas Pehrsson i Blacked och begrofs den 14 dito gammal 53 år

9 dödde Nils Nilssons dotter Malin i Hötjern och begrofs den 28 dito gammal 18 veckor

11 dödde hustrun Karin Hansdotter i Kräkånger och begrofs den 6 Mars gammal 67 år

Mars

2 dödde Soldaten Nils Larsson Hurtigs son Olof i Wallen och begrofs den 13 dito gammal 1 år och 15 veckor

7 dödde änkan hustru Kerstin Pehrsdotter i Fjällbyn och begrofs den 25 dito gammal 92 år

April

7 dödde gamla halta pigan Kerstin Hansdotter i Kyrkostaden och begrofs den 17 dito gammal 76 år vid pass

12 dödde Nils Olofssons barn i Bissjön Karin och begrofs den 17 dito gammal 1 dag

20 dödde änkan ifrån Bjurträsk i Skellefteå hustru Anna Pehrsdotter här i Kyrkostaden och begrofs den 1 Maj gammal 77 år

25 dödde Hans Olofssons flicka i Wallen Anna Andersdotter och begrofs den 8 Maj gammal 20 år

Maj

4 dödde Jacob Jacobssons dotter Karin i Bodan och begrofs den 15 dito gammal 32 veckor

20 dödde änkan hustru Anna Olofsdotter i Bissjön och begrofs den 23 dito gammal 86 år

Juni

4 dödde Olof Ericssons dotter Kerstin i Webomark och begrofs den 23 dito gammal 14 veckor

5 dödde Soldaten Per Pehrsson Gröns dotter Maria i Broträsk och begrofs den 23 dito gammal 12 veckor

20 vardt Olof Olofssons son Pehr i Yttre Webomark död och begrofs den 29 dito gammal 12 veckor

27 dödde Pehr Anderssons dotter i Önnesmark och begrofs den 5 Juni gammal 40 veckor

Augusti

22 dödde Pehr Andersson i Norbyn och begrofs den 20 dito gammal 45 år och 5 veckor

26 dödde afskedade Soldaten Nils Olofsson Bröms hustru Karin Östensdotter på Böle och begrofs den 4 September gammal 74 år

31 dödde afskedade Soldaten Anders Östensson Tryggman i Webomark och begrofs den 11 September gammal vid pass 60 år

Oktober

1 dödde hustru Malin Andersdotter i Hökmark och begrofs den 9 dito gammal 66 år

2 dödde Nils Andersson i Hötjern och begrofs den 23 dito gammal 74 år

15 dödde Soldaten Måns Grabbes barn i Broängen Kerstin och begrofs den 30 dito gammal nästan 5 veckor

24 vardt Hans Pehrsson i Svarttjern död och begrofs den 6 November gammal 76 år

27 vardt Herr Lantmästaren Johan Boströms dotter Christina i Afvan död strax efter undfångat nöddop och begrofs den 6 November

November

7 dödde Zandfrid Göranssons barn Brita i Svarttjern och begrofs den 13 dito gammal 1 år och 3 månader

9 dödde Anders Östensson i Broträsk och begrofs den 13 dito gammal 65 år

December

3 dödde gamla pigan Malin Pehrsdotter i Uttersjön och begrofs den 18 dito gammal vid pass 57 år

25 dödde Anders Jonssons son Jonas i Kåsböle och begrofs den 28 dito gammal 16 veckor och 2 dagar

30 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1749

Januari

10 vardt Länsman Olof Håkanssons änka hustru Margareta Nilsdotter död af Ålderdoms svaghet och i Kyrkan begrofs den 29 dito gammal 85 år

12 dödde Anders Hansson i Mångbyn af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 29 dito gammal 93 år

21 vardt afskedade Soldaten Nils Jacobsson Råbock i Kyrkostaden död i Bröstsjuka och begrofs den 28 dito gammal 54 år

Mars

12 vardt Soldaten Christoper Johansson Grön i Broträsk död af Magont och Bukrev och begrofs den 27 dito gammal 24 år

April

6 vardt Jon Nilssons änka ifrån Wallen Brita Larsdotter i Holmstrand död af Bröstsjuka och begrofs den 9 Aprilis gammal 55 år

18 dödde gamla pigan ifrån Bissjön Malin Pehrsson af Ålderdoms bräcklighet i Selet och begrofs den 23 dito gammal 77 år

23 dödde Gabriel Johanssons dotter Margareta i Hötjern i Brännesjukan och begrofs den 30 dito gammal 2 år och 10 månader

Maj

12 dödde Olof Olofsson i Hökmark af Håll och Stygn och begrofs den 17 dito gammal vid pass 72 år

14 dödde Östen Svenssons hustru i Uttersjön Karin Pehrsdotter i Barnsäng och begrofs den 21 dito gammal 43 år och 8 månader

19 vardt änkan ifrån Wallen hustru Marta Ericsdotter död af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 28 dito gammal 70 år vid pass

21 dödde Olof Andersson i Webomark af Bröstsjukan och begrofs den 28 dito gammal 49 år och 3 månader

30 dödde Hans Anderssons hustru i Uttersjön Malin Pehrsdotter af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 11 Juni gammal 82 år vid pass

Juni

11 vardt Eric Jonson hustru i Resböle Margareta Andersdotter död af Bröstsjuka och begrofs den 18 dito i Kyrkan gammal 61 år

14 dödde Olof Stephnssons dotter Beata i Näset af Mag- och Bukrev och begrofs den 25 dito gammal 13 veckor

16 dödde Pehr Andersson i Önnesmark af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 24 dito gammal 95 år

Juli

8 dödde Anders Anderssons dotter Margareta i Kåsböle af Mag- och Bukrev och begrofs den 9 dito gammal 2 år och 8 veckor

4 dödde Corporalen Nils Johansson Curfurste son Anders i Yttre Webomark af Magverk och begrofs den 9 dito gammal 16 veckor

10 dödde Anders Nilssons son Anders i Bissjön af Magrev och begrofs den 16 dito gammal 11 veckor

19 vardt Gästgifvaren Pehr Ivarsson Rusk i Selet död i Hastig sjukdom och den 23 dito i Kyrkan begrofs gammal 49 år och 7 månader

Augusti

3 dödde yngre Olof Ericssons dotter i Webomark Brita och begrofs den 13 dito och död af Magrev gammal 19 veckor

September

8 är änkan i Wallen hustru Segri Nilsdotter död af Bröstsjuka och begrofs den 17 dito gammal 62 år

9 dödde Nils Nilssons son i Bissjön Nils i en Obekant barnsjuka och begrofs den 17 dito gammal 3 veckor och 3 dagar

27 dödde Pehr Anderssons dotter i Näset Kerstin af Magrev och begrofs den 8 Oktober gammal 23 veckor

December

8 dödde Soldaten i Hökmark Eric Andersson Hök i Brännsjukan och begrofs den 17 dito gammal 30 år

20 vardt Comminusterns Herr Johan Mellins dotter i Gammelbyn Jungfru Margareta död i Stygn och begrofs i Kyrkan den 28 dito gammal 16 veckor

25 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1750

Januarius

18 dödde Anders Östensson i Fjällbyn och begrofs den 4 Februari gammal 96 år

Februari

18 vardt Zachris Christianssons hustru Malin Håkansdotter i Webomark död af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 4 Marti gammal 66 år

24 dödde änkan på Gärde hustru Anna Håkansdotter i Bröstsjuka och begrofs den 4 Marti gammal 43 år och 4 månader

Mars

19 dödde pigan i Gammelbyn Anna Johansdotter i Stygnsjuka och begrofs den 25 dito gammal 46 år

26 dödde Anders Jonsson son Anders i Kåsböle af Magrev och begrofs den 1 April gammal 23 veckor

28 dödde Gästgifvasren Eric Johanssons dotter Brita i Daglösten af Koppor och begrofs den 15 dito gammal 7 år och 6 veckor

April

11 vardt Jacob Ericssons son Pehr i Bodan död i Brännsjuka och begrofs den 15 dito gammal 10 år och 13 veckor

12 vardt Herr Sekreteraren Plantings son i Selet Carl Wilhelm död af Magrev och begrofs i Kyrkan den 15 dito gammal 13 veckor

18 dödde Nils Olofsson lilla dotter Malin i Bissjön och begrofs den 28 dito gammal 1 timme

Maj

5 vart unge drängen ifrån Pedarsjön och Öjaren Johan Hansson på isen i farled uti havet ifrån Bjurö Klubben af Bönderna ifrån Ny Karleby Socken Gabriel Ericsson och Henric Mattsson funnen död af hunger och köld och den 9 dito här i Lövånger begrafen gammal vid pass 19 år

14 dödde Soldaten Anders Pehrsson Lekatts son Anders i Mässlingen och begrofs den 20 dito gammal 10 veckor

Juni

8 dödde Olof Nilssons dotter Maria af Koppor i Hökmark och begrofs den 17 dito gammal 9 år och 6 månader

14 vardt Hans Östensson i Böle död af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 24 dito gammal vid pass 84 år

Augustius

1 dödde Anders Anderssons son i Kåsböle Matthias och begrofs den 5 dito gammal halft år

7 dödde änkan hustru Malin Gabrielsdotter i Blacked af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 12 dito gammal 94 år

Oktober

5 dödde Olof Håkansson i Kräkånger af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 14 dito gammal 87 år

November

4 dödde Jon Olofssons dotter Barbro i Uttersjön af Bröstsjuka och begrofs den 18 dito gammal 11 veckor

20 dödde änkan Karin Olofsdotter i Fattighuset af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 25 dito gammal 92 år

December

23 dödde Herr Häradsskrivaren Jon Levins son Esajas i Selet af Bröstsjuka och den 30 dito begrofs i Kyrkan gammal 27½ veckor

20 vardt Nils Larssons son Anders i Bissjön död af Koppor och begrofs den 20 Januari 1751 gammal 10 år och in emot 9 månader

20 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1751

Januari

9 dödde Soldaten Anders Hansson Röhane af Bröstsjuka och begrofs den 20 dito gammal in emot 24 år

11 dödde Nils Olofssons dotter Anna i Bissjön af Okänd barnsjuka och begrofs den 20 dito gammal 1 dygn

14 vardt Soldaten Johan Bullers son Anders död af Kopporna i Önnesmark och begrofs den 27 Januari gammal 40 veckor

16 vardt Pehr Anderssons son Anders död af Kopporna i Önnesmark och begrofs den 3 Februari gammal 5 år och 3 veckor

17 dödde gamla pigan Segri Svensdotter i Kräkånger af Bröstsjuka och begrofs den 2 Februari gammal 56 år

23 dödde Nils Nilssons dotter Karin i Hötjern af Magrev och begrofs den 2 Februari gammal 8 månader

27 dödde Johan Larssons dotter Malin i Hökmark af Koppor och begrofs den 10 Februari gammal 4 år och 4 veckor

31 dödde Pehr Anderssons dotter Anna af Koppor i Önnesmark och begrofs den 3 Februari gammal 1 år och 10 månader

Februari

1 dödde Soldaten Pehr Andersson Skytts son Anders af Koppor i Svarttjern och begrofs den 17 dito gammal 3½ år

7 dödde Olof Larssons son i Selet Olof i Koppor och begrofs den 17 dito gammal 9 månader

12 dödde Pehr Anderssons dotter Karin i Önnesmark af Koppor och begrofs den 3 Marti gammal 8 månader

13 vardt Adam Nilssons son Zachris i Hökmark död i Koppor och begrofs den 10 Marti gammal 5 år och 7 månader

17 dödde Pehr Olofssons dotter i Kräkånger Brita i Bröstsjuka och begrofs den 3 Marti gammal 7 månader

20 dödde Olof Olofssons son i Hökmark Pehr i Koppor och begrofs den 17 Marti gammal 11 månader

23 dödde Soldaten Mårten Tryggmans son Pehr i Webomark uti en Obekant barnsjuka och begrofs den 3 Marti gammal 3 dagar

Mars

6 dödde Anders Jacobssons son Anders i Broändan i Kopporna och begrofs den 17 dito gammal 12 veckor

2 dödde Anders Jonssons dotter Anna i Hökmark af Kopporna och begrofs den 17 dito gammal 18 veckor

9 dödde Jon Hanssons son Olof i Fällan af Kopporna och begrofs i Kyrkan den 24 dito gammal 14 veckor

10 dödde Anders Nilssons dotter Margareta i Bissjön af Kopporna och begrofs den 23 dito gammal 30 veckor

10 dödde Herr Regement Fältskjärnas Hartman El. Eberharts son Fredric i Blacked af Kopporna och begrofs i Kyrkan den 17 dito gammal 17 veckor

11 vem var flickan Sara Thomasdotter i Önnesmark som aflidit genom Ledvärk och begrofs den 23 dito gammal 11 år

14 dödde Pehr Anderssons dotter Kerstin i Näset af Kopporna och begrofs den 1 Aprilis gammal 21 veckor

18 dödde Anders Jacobssons son Jacob i Uttersjön af Kopporna och begrofs den 7 April gammal 8 år

31 dödde Anders Jacobssons dotter Barbro i Uttersjön af Koppor och begrofs den 7 April gammal 1 år och 8 veckor

April

2 dödde änkan hustru Kerstin Johansdotter i Mångbyn af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 21 dito gammal 76 år

3 vardt Lars Anderssons son Samuel i Önnesmark död af Kopporna och begrofs den 21 dito gammal 1 år och 19 veckor

10 dödde Nils Johanssons hustru i Yttre Webomark Anna Larsdotter i Sängsjukdom och begrofs den 21 dito gammal 67 år

12 dödde Mönsterskrivaren Jacob Bergsteds dotter i Afvan Catharina af Koppor och begrofs i Kyrkan den 21 dito gammal 1 år och 2 månader

15 dödde unga pigan Kerstin Thomasdotter uti Blacked af Brännesjukan och begrofs den 28 dito gammal 12 år och 9 månader

17 dödde Sven Östenssons dotter Malin i Resböle af Kopporna och begrofs den 21 dito gammal 11 år och 22 veckor

15 dödde Anders Östenssons son Anders i Fjällbyn af Kopporna och begrofs den 12 Maj gammal 1 år och 9 månader

Maj

4 drunknade Lars Johansson ifrån Hötjern då han föll af bron som går öfver Broträsket och begrofs den 20 dito gammal 23 år

5 dödde Eric Östenssons dotter Elisabet i Bjuröhn af Kopporna och begrofs den 20 dito gammal 27 veckor

13 vardt Herr Capitain Johan Christopher Hofsenstjerna i Selet död af Ålderdoms bräcklighet och begrofs i Kyrkan den 26 dito gammal 71 år vid pass

30 dödde Jon Jönsson i Hökmark af Håll och Stygn och begrofs den 9 Juni gammal 49 år

Julius

6 dödde Jöns Johanssons son Lars i Uttersjön af Magfev och begrofs den 14 dito gammal 1 år och 20 veckor

15 dödde Olof Olofssons son Pehr i Vebomark (eller på Riälen) i Okänd barnsjukdom och begrofs den 21 dito gammal 8 veckor

22 dödde Soldaten Anders Pehrsson Lekatts son Anders i Webomark af Magrev och begrofs den 28 dito gammal 18 veckor

29 dödde Soldat Sven Kraftigs dotter Sara i Kräkånger af Bukrev och begrofs den 4 Augusti gammal 14 veckor

Augusti

28 vardt Lars Jönssons son Israel i Webomark död af Bukrev och begrofs den 8 September gammal 1 år och 4 månader

30 dödde hustru Marta Andersdotter i Hökmark af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 22 September gammal 67 år

September

2 dödde yngre Olof Ericssons dotter Brita i Webomark af Bukrev och begrofs den 8 September gammal 5 månader

8 dödde Stephan Olofssons dotter Justina i Mårtadsbodarna af Bukrev och begrofs den 15 dito gammal 1 år och 4 månader

24 dödde Anders Östenssons dotter Anna i Fjällbyn uti Okänd barnsjukdom och begrofs den 13 Oktober gammal ½ år

18 dödde yngre Pher Anderssons dotter Maria i Näset af Bukrev och begrofs den 29 dito gammal 5 veckor

November

3 dödde Olof Larssons son i Selet Pehr i Okänd barnsjukdom och begrofs den 10 dito gammal 17 veckor

December

3 dödde yngre pigan Brita Jonsdotter Lustig i Wallen af Bröstsjukdom och begrofs den 8 dito gammal 11 år

10 dödde Soldat Östen Andersson Flitigs dotter Kerstin i Okänd barnsjukdom och begrofs den 15 dito gammal 1 timme

29 dödde pigan Kerstin Andersdotter i Wallen af Rosen och begrofs den 19 Januari 1752 gammal 51 år

49 döda (19 av kopporna)

 

Lövånger död- och begravningsbok 1752

Januari

3 dödde Olof Stephanssons son Pehr i Näset af en Okänd barnsjukdom och begrofs den 19 dito gammal 14 veckor

Marti

30 dödde Anders Nilssons dotter Helena i Bissjön af Bukrev och begrofs den 12 April gammal 16 veckor

April

4 dödde Anders Johansson i Fjällbyn af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 12 dito gammal 87 år

24 dödde änkan Margareta Jonsdotter i Kyrkostaden af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 30 dito gammal 81 år

24 dödde Jon Christenssons dotter Karin i Näset i Mässlingen och begrofs den 3 Maj gammal 16 veckor

Majus

25 dödde Jacob Jacobssons dotter Beata i Bodan uti Okänd barnsjukdom och begrofs den 31 dito gammal 33 veckor

30 dödde Länsmans Pehr Blacks dotter i Afvan Catharina uti Rosen och begrofs den 7 Juni gammal 11 år och 5 månader

Juni

10 dödde änkan Kerstin Andersdotter i Kyrkostaden af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 21 dito gammal 82 år

Juli

13 dödde hustru Ingeborg Nilsdotter i Mångbyn af Vattusjukan och begrofs den 19 dito gammal 81 år

15 dödde Soldatänkan på Gärde Anna Andersdotter i en Smittosam sjukdom och begrofs den 19 dito gammal 61 år

22 drunknade Hans Andersson i Uttersjön på Stödgrundet utanför Gärdeviken eller på eget förvållande mycket grundat gammal 76 år

26 dödde hustru Margareta Andersdotter i Resböle af Rosen och begrofs den 2 Augusti gammal 53 år

30 dödde Anders Jonssons son i Fjällbyn Esajas af Obekant barnsjukdom och begrofs den 2 Augusti gammal 7 veckor

Augusti

7 dödde Soldaten Jacob Hammars barn i Noret Sara af Håll och Stygn och begrofs den 9 dito gammal 9 månader

25 dödde Herr Fenriken Johan Silfverbrands son Matthias af Magrev och begrofs i Kyrkan den 6 September gammal 6 veckor

29 dödde Soldaten Pehr Johansson Ferms son i Wallen af Svullnad i halsen och begrofs den 13 September gammal 21 år

September

2 dödde Soldaten Anders Pamps son Anders i Hökmark af Magrev och begrofs den 13 dito gammal 25 veckor

24 dödde Herr Landtmästaren Johan Boströms dotter i Afvan Anna Christina uti en Obekant sjukdom och begrofs den 4 Oktober gammal 1 år och 5 månader

Oktober

16 dödde Olof Olofssons dotter Kerstin på Böle uti en Obekant barnsjukdom och begrofs den 25 dito gammal 21 veckor

17 dödde Mårten Nilssons son Nils i Noret af Bröstsjukdom och begrofs den 25 dito gammal 1½ år

November

1 dödde äldre Olof Nilssons dotter Margareta i Hökmark af Bröstsjukdom och begrofs den 15 dito gammal 37 år

10 dödde Jacob Anderssons son Nils i Hökmark uti Okänd barnsjukdom och begrofs den 15 dito gammal 2 timmar

25 dödde nämndemannen Östen Pehrsson i Bodan uti Vattusjukan och begrofs den 13 December i Kyrkan gammal 57 år

28 dödde Erik Jönsson i Hötjern af Bröstsjuka och begrofs den 13 December gammal 53 år och 20 veckor

December

7 dödde Anders Andersson i Noret af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 13 dito gammal 95 år

21 dödde Soldaten Östen Ryttares i Mångbyn dotter Kerstin i en Okänd barnsjukdom och begrofs den 10 Januari 1753 gammal 3 dagar

25 dödde bemälta Soldat Ryttares Karin i en Okänd barnsjukdom och begrofs den 10 Januari 1753 gammal 7 dagar

26 dödde hustru Anna Ericsdotter i Bodan af Bröstsjukdom och begrofs den 10 Januari gammal 67 år

28 döda

 

Lövånger död- och begravningsbok 1753

Januari

26 dödde Olof Pehrssons dotter Karin i Kräkånger uti Mässlingen och begrofs den 7 Februari gammal 28 veckor

Februari

1 dödde hustru Elisabet Christophersdotter i Norbyn uti Barnbörd och begrofs den 7 dito gammal 35 år och 6 månader

3 dödde Klockaren Anders Fällmans son Hans i Böle af Mässlingen och begrofs den 14 dito gammal 18 veckor

Mars

9 dödde änkan Karin Jonsdotter i Wallen af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 1 April gammal 74 år

12 dödde afskedade Soldaten Lars Lunds hustru i Hökmark Ingeborg Andersdotter af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 25 Marti gammal 73 år

15 dödde Soldaten Nils Hurtigs son Matthias i Wallen i Okänd barnsjukdom och begrofs den 1 April gammal 1 år och 11 veckor

April

22 dödde änkan i Wallen Karin Nilsdotter af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 6 Maji gammal 98 år

22 dödde Gästgivaren i Daglösten Erik Johanssons dotter Brita af Mässlingen och begrofs den 13 Maji gammal 25 veckor

Maji

5 dödde Måns Månsson i Gärde af Ålderdomoms bräcklighet och begrofs den 20 dito gammal 94 år

7 dödde Lars Anderssons dotter i Wallen Lisa af Håll och Stygn och begrofs den 20 dito gammal 2 år och 2 veckor

23 dödde Anders Olofsson i Svarttjern af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 3 Juni gammal 70 år

31 dödde pigan Märta Christophersdotter i Mångbyn af Rödsjuka och begrofs den 3 Juni gammal vid pass 66 år

Juni

8 dödde Anders Pehrsson i Bissjön af Vattensjuka och begrofs den 17 dito gammal 49 år

Juli

7 vardt knecktämneds ifrån Gärdsmark i Skellefteå socken Per Anderssons dotter Karin död i Wallen af Obekant sjukdom och begrofs den 8 dito gammal 20 veckor

10 dödde änkan i Fattigstugan Kerstin Nilsdotter af Rötan och begrofs den 15 dito gammal 76 år

11 dödde Christoper Andersson i Mångbyn af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 15 dito gammal 98 år

11 dödde Corporal Nils Skottfris barn Matthias i Yttre Webomark af Magrev och begrofs den 15 dito 16 veckor

22 dödde Soldaten Anders Lekatts son Anders i Näset af Bukrev och begrofs den 29 dito gammal 22 veckor

23 dödde hustru Barbro Andersdotter i Uttersjön af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 29 dito gammal 85 år

23 dödde Anders Olofssons son Nils i Wallen af Magrev och begrofs den 29 dito gammal 19 veckor

Augusti

19 vardt Borgaren ifrån Umeå Abraham Stenmans dotter Barbro Margareta död i Gärdsviken af Magrev och begrofs den 26 dito gammal 8 månader

October

5 dödde Anders Anderssons dotter Kerstin i Broänden af Obekant sjukdom och begrofs den 21 dito gammal 1 timme

6 dödde Mårten Nilssons son Gabriel i Noret af Magrev och begrofs den 21 dito gammal 35 veckor

11 dödde änkan Brita Andersdotter i Noret af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 14 dito gammal 102 år

14 dödde Anders Pehrsson i Hökmark af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 4 November gammal 81 år

November

15 dödde hustru Brita Hermansdotter i Wallen af Bröstsjuka och begrofs den 2 December gammal 72 år

30 dödde afskedade Soldaten Nils Erasmusson Hana af Bröstsjuka och begrofs den 9 December gammal 48 år och 6 månader

December

1 dödde Olof Larssons son Jonas i Önnesmark af Magrev och begrofs den 16 dito gammal 2 år och 8 månader

24 dödde änkan Brita Hansdotter i Broträsk af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 20 Januari 1754 gammal 97 år

30 dödde Pehr Andersson på Gärdet af Bröstsjuka och begrofs den 13 Januari 1754 gammal 31 år

30 döda

 

Lövånger död- och begravningsbok 1754

Januari

14 dödde Soldaten Johan Tolfmans dotter Brita af Magrev och begrofs den 20 dito gammal 1½ år

11 dödde gamla pigan Märta Ericsdotter i Norbyn af Bröstsjuka och begrofs den 3 Februari gammal vid pass 74 år

17 dödde Herr Landtmästaren Johan Boströms dotter Lovisa i Afvan af Bukrev och begrofs den 27 dito gammal 18 veckor

19 är drängen ifrån Nordbyn Eric Östensson frusit till döds på Bredviken och begrofs den 3 Februari gammal 25 år och 2 månader

26 dödde änkan Malin Jönsdotter i Näset af Bröstsjuka och begrofs den 17 Februari gammal 72 år

Februari

14 dödde Eric Ericssons son Jonas i Kåsböle af Slag och begrofs den 3 Marti gammal 1 år och 11 månader

26 dödde kvinnan Kerstin Pehrsdotter Silver i Kyrkostaden af Kräftretorn och begrofs den 3 Marti gammal 65 år

27 dödde änkan Kerstin Nilsdotter i Hökmark af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 21 Marti gammal 76 år

Marti

1 vardt Kyrkovärden Anders Nilsson i Bröänden död af Bröstsjuka och begrofs i Kyrkan den 24 dito gammal 68 år

14 dödde hustru Margareta Andersdotter i Fällan af Bröstsjuka och begrofs den 7 Aprilis gammal 70 år

13 dödde Olof Olofsson Hammares barn Malin i Webomark af Bröstrev och begrofs den 24 dito gammal 5 veckor

18 dödde änkan Margareta Pehrsdotter i Bissjön af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 7 April gammal 76 år

24 dödde Herr Fänriken Johan Silverbrands lilla son Matthias af Bukrev och begrofs i Kyrkan den 31 dito gammal 37 veckor

26 dödde hustru Anna Ericsdotter i Norbyn af Lungsot och begrofs den 7 April gammal 54 år

31 dödde Lars Israelssons dotter Sara i Bodan af Bröstsjukan och begrofs den 15 April gammal 5 veckor

April

14 dödde Hans Andersson i Broträsk af Styng och begrofs den 28 dito gammal 63 år

25 dödde änklingen Östen Pehrsson i Kålaboda af Bröstsjuka och begrofs den 19 Maji gammal 64 år

28 dödde hustru Kerstin Nilsdotter i Webomark af Styng och begrofs den 19 Maji gammal 61 år

28 dödde änkan Sara Olofsdotter i Uttersjön af Torrvärk och begrofs den 18 Maji gammal 67 år

28 dödde Soldaten Nils Hurtigs son Nils af Bröstsjuka och begrofs den 19 Maji gammal 1 år och 5 veckor

Maji

4 dödde gamla pigan Karin Jacobsdotter i Fattigstugan af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 12 Maj gammal 75 år

11 dödde Gästgivarens dotter i Selet Anna Rust af Brännsjuka och begrofs i Kyrkan den 25 dito gammal 26 år och 7 månader

18 dödde änkan Segri Nilsdotter i Webomark af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 3 Juni gammal vid pass 91 år

26 dödde yngre Pehr Anderssons son Zanfrid i Näset af Magrev och begrofs den 3 Juni gammal 26 veckor

Juni

4 dödde hustru Kerstin Zanfridsdotter i Hökmark af Styng och begrofs den 9 dito gammal 70 år

5 dödde pigan Malin Pehrsdotter i Kåsböle af Tvinsot och begrofs den 16 dito gammal vid pass 60 år

Julius

25 dödde pigan Karin Andersdotter i Bissjön af Obekant sjukdom och begrofs den 28 dito gammal 18 år

31 dödde Anders Nilssons dotter Anna i Bissjön af Magrev och begrofs den 4 Augusti gammal 5 veckor

Augusti

10 dödde Pehr Nilssons son Anders i Mårtensboda af Obekant sjukdom och begrofs den 18 dito gammal 18 veckor

25 dödde Zanfrids Anderssons barn i Kräkånger Jonas af Bröstsjuka och begrofs den 1 Septembris gammal 1 år och 11 månader

27 dödde Lars Thomassons dotter i Fjällbyn Beata af Bröstsjuka och begrofs den 1 September gammal 15 år

September

1 dödde Johan Jacobssons son Jacob i Svarttjern af Bröstverk och begrofs den 15 dito gammal 2 år och 11 månader

September

6 dödde Lars Larssons dotter Karin i Resböle af Obekant sjukdom och begrofs den 15 dito gammal 8 veckor

25 dödde afskedad Corporalen Olof Kvists hustru Barbro Andersdotter af Tvinsot och begrofs den 29 dito gammal 57 år

Oktober

6 dödde Östen Larsson Ryttares hustru i Mångbyn Anna Ericsdotter i Barnbörd och begrofs den 13 dito gammal 23 år och 8 månader

28 dödde Östen Larsson Ryttares barn i Mångbyn af Hastig sjukdom och begrofs den 3 November gammal 3 veckor

November

4 dödde Jöns Johanssons dotter Karin i Uttersjön af Magrev och begrofs den 17 dito gammal 9 månader

7 dödde yngre Olof Ericssons dotter Anna i Webomark af Okänd sjukdom och begrofs den 17 dito gammal 10 veckor

24 dödde Anders Jacobssons son Anders i Broänden af Bukrev och begrofs den 8 December gammal 22 veckor och 3 dagar

15 vardt Eric Pehrssons dotter Anna i Böle förkvävd af moderhustru Anna Larsdotter i sömnen och begrofs den 1 December gammal 10 veckor och 3 dagar

26 dödde änkan Anna Håkansdotter i Gärde af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 15 December gammal 84 år

December

4 dödde Klockaren Anders Fällmans hustru Karin Matthiasdotter i Böle af Rosen och begrofs den 15 dito gammal 33 år och 9 månader

10 dödde Jon Nilssons dotter Anna i Norbyn af Bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal 1 år och 7 månader

17 dödde änkan Karin Ericsdotter i Kräkånger af Tvinsot och begrofs den 12 Januari 1755 gammal 52 år och 3½ månader

45 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1755

Januari

1 dödde hustru Maria Christophetsdotter i Näset af Bröstsjuka och begrofs den 5 dito gammal 63 år

6 dödde gamla pigan Elsa Pehrsdotter i Kyrkostaden af Bröstsjuka och begrofs den 12 dito gammal 65 år

10 dödde pigan Kerstin Andersdotter i Blacked af Stygn och begrofs den 2 Februari gammal 51 år och 2 månader

17 dödde Jacob Hermansson i Uttertsjön af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 26 dito gammal 77 år

17 dödde Soldaten Anders Finnes barn i Fjällbyn Anders af Bröstsjuka och begrofs den 2 Februari gammal 3 år och 8 dagar

27 dödde Soldaten Anders Godwilligs barn i Kräkånger Eric af Magrev och begrofs den 2 Februari gammal 23 veckor

Februari

16 dödde Soldaten Anders Lekatts son Anders i Näset af Stygn och begrofs den 2 Marti gammal 10 månader

Mars

8 dödde afskedade Soldaten Nils Möllers hustru Lisa Hansdotter i Blacked af Slag och begrofs den 16 dito gammal 70 år

April

10 dödde Föraren i Broändan Anders Liljas hustru Beata Broden af Bröstsjuka och den 19 begrofs i Kyrkan gammal 68 år

21 dödde Olof Thomasson i Fjällbyn af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 1 Juni gammal 85 år

Juni

14 dödde Välborna fru Captenskan Anna Christina Sidenback i Afvan af Ålderdoms bräcklighet och begrofs i Kyrkan den 22 dito gammal vid pass 85 år

15 dödde Johan Jacobssons son i Svarttjern Johan af Obekant sjukdom och begrofs den 22 dito gammal 9 veckor

20 dödde Soldaten Nils Hurtigs son i Wallen Carl af Magrev och begrofs den 29 dito gammal 10 veckor

22 dödde Jacob Jacobsson Hammars barn i Kräkånger Jacob af Magrev och begrofs den 29 dito gammal 12 veckor

Juli

13 dödde hustru Kerstin Jonsdotter i Gammelbyn af Rosen och begrofs den 20 dito gammal 70 år

23 dödde hustru Malin Pehrsdotter i Hökmark af Slag och begrofs den 27 dito gammal 55 år

17 dödde oäkta barnet Karin vars moder var kvinnan Malin Zachrisdotter i Webomark af Obekant sjukdom och begrofs den 27 dito gammal 4 veckor

Augusti

4 dödde Olof Olofsson Hammars barn Matthias i Webomark af Obekant sjukdom och begrofs den 10 dito gammal 14 veckor

28 dödde Borgaren ifrån Umeå Jacob Löfrots barn Petrus i Bjuröhn af Lungsjuka och begrofs den 31 dito gammal nästan 1 år

31 dödde Soldatänkan Segri Ericsdotter i Kräkånger af Magrev och begrofs den 7 September gammal 55 år

31 dödde Mönsterskrivaren Jacob Bergstedts son Johannes i Afvan af Magrev och begrofs den 7 September gammal 22 veckor

Oktober

8 dödde Herr Comministen Johan Mellins son Johannes af Bukrev och begrofs den 26 dito gammal 18 år

26 dödde Wälborne Herr Fänriken Johan Silverbrands lilla son Alexander Magnus af Hetsig sjukdom och begrofs den 9 November gammal 1 år och 14 veckor

21 dödde unge Anders Andersson i Webomark af Smittsam sjukdom och begrofs den 9 November gammal 28 år

November

6 dödde Soldaten Anders Ferms barn i Hökmark af Okänd sjukdom och begrofs den 9 dito gammal 1 vecka Barnets namn var Kerstin

8 dödde Zachris Johanssons dotter Karin i Svarttjern af Okänd sjukdom och begrofs den 23 dito gammal 1 år och 11 månader

December

6 dödde gamla pigan Segri Larsdotter i Gärde af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 21 dito gammal 76 år

8 dödde gamla pigan Margareta Jacobsdotter i Fattigstugan af Rosen och begrofs den 14 dito gammal 64 år

28 dödde Soldaten Anders Mörts son Anders i Hökmark af Okänd sjukdom och begrofs den 18 Januari 1756 gammal 10 dagar

29 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1756

Januarius

8 dödde änkan Margareta Olofsdotter i Noret af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 25 dito gammal 100 år

7 dödde Olof Steffanssons barn i Näset Johannes af Hetsig sjukdom och begrofs den 25 dito gammal 6 månader

20 dödde Anders Anderssons son Olof i Broänden af Bröstsjuka och begrofs den 8 Februari gammal 20 veckor

26 dödde Måns Anderssons dotter Karin i Gärde af Bröstsjuka och begrofs den 15 Februari gammal 2 år och 9 veckor

28 dödde Värlbordne fru Öfverste Lieutnanten Catharia von Walter i Lövångers Prostgård af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 15 Februari gammal 97 år och 7 månader

30 dödde Eric Anderssons son Eric i Svarttjern af Bröstsjuka och begrofs den 15 Februari gammal 1 år och 9 månader

Februari

1 dödde änkan i Fjällbyn Margareta Larsdotter Humla af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 22 dito gammal 88 år

2 dödde Anders Nilssons dotter Elisabet i Bissjön af Bröstsjuka och begrofs den 15 dito gammal 3 år och 17 dagar

Mars

1 dödde änkan i Fattighuset Karin Pehrsdotter af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 7 dito gammal 87 år

10 dödde gamla pigan Brita Larsdotter i Resböle af Bräcklighet och begrofs den 28 dito gammal 62 år

22 dödde Soldaten Sanfrid Gierts dotter Segri i Resböle af Bröstsjuka och begrofs den 4 April 4 år och 10 månader

28 dödde Jöns Johanssons dotter Malin i Uttersjön af Bukrev och begrofs den 19 April gammal halft år

30 dödde Eric Ericssons son Anders i Kåsböle af Bukrev och begrofs den 4 April gammal 2 år och 10 veckor

April

4 dödde kvinnan Ingri Nilsdotter i Fjällbyn af Bröstsjuka och begrofs den 19 dito gammal 72 år

7 dödde Jon Hanssons dotter Anna i Fällan af Bröstsjuka och begrofs den 19 dito gammal 12 veckor

7 dödde änkan Kerstin Jonsdotter i Hötjern af Håll och Stygn och begrofs den 25 dito gammal 66 år

14 dödde Mårten Nilssons dotter i Noret af Bröstsjuka och begrofs den 2 Maji gammal 1 år och 7 månader

19 dödde Lars Nilsson Degners barn i Storvattnet Sara af Bröstsjuka och begrofs den 25 dito gammal 1 år och 7 månader

Maj

11 dödde Länsmans hustru Anna Thomasdotter i Blacke i Lungsjuka och begrofs den 30 dito gammal 55 år och 9 månader

Juni

5 dödde Anders Johanssons son Anders i Bodan af Obekant Sjukdom och begrofs den 13 dito gammal 8 veckor

9 dödde bemälta Anders Johanssons dotter Karin i Bodan och begrofs den 13 dito gammal 8½ veckor

Juli

10 dödde drängen i Kräkånger Måns Olofsson af Vattensot och begrofs den 18 dito gammal 29 år

24 dödde Soldatänkan hustru Brita Håkansdotter i Resböle af Rosen och begrofs den 1 Augusti gammal 73 år

Oktober

12 dödde pigan Anna Christophersdotter i Mångbyn af Rosen och begrofs den 31 dito gammal 66 år

12 dödde Pehr Ericssons son Jonas i Hökmark af Obekant sjukdom och begrofs den 24 dito gammal 12 veckor och 3 dagar

26 dödde Nils Olofssons dotter Elisabet i Bissjön af Bröstsjuka och begrofs den 14 November gammal 5 år och 17 dagar

November

7 dödde Pehr Jonsson i Hökmark af Rosen och begrofs den 21 dito gammal 56 år och 8 månader

23 dödde gamla pigan i Fattigstugan Karin Nilsdotter och begrofs den 28 dito gammal 82 år

December

3 dödde Soldaten Johan Grubbes son Matthias i Broänden af Obekant sjukdom och begrofs den 12 dito gammal 9 veckor

17 dödde Sven Östensson i Uttersjön af Rosen och begrofs den 9 Januari 1757 gammal 78 år

22 blev Daniel Danielssons son Jonas i Fjällbyn af sin moder Kerstin Östensdotter förgöring i sömnen och begrofs den 9 Januari 1757 gammal 8 veckor och 3 dagar

31 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1757

Januari

19 dödde Sanfrid Fattenborgs son Johannes i Kräkånger af Magrev och begrofs den 13 Marti gammal 1½ år

27 dödde Anders Christianssons dotter i Wallen Magdalena af Bröstsjuka och begrofs den 20 Februari gammal 1 år och 20 veckor

30 dödde Måns Anderssons dotter Elisabet på Gärde af Bröstsjuka och begrofs den 20 Februari gammal 11 veckor

Februari

28 dödde Sanfrid Fattenborgs son Nils i Kräkånger af Bröstsjuka och begrofs den 13 Marti gammal 5½ år

Mars

1 dödde Häradsskrivaren Jonas Levins dotter Magdalena i Selet af Koppor och begrofs i Kyrkan den 13 Marti gammal 33 veckor

8 dödde Anders Nilssons son Jonas i Bissjön af Slag och begrofs den 27 dito gammal 11 månader

8 vardt Johan Larssons hustru Kerstin Larsdotter i Fjällbyn död af Slag och begrofs i Kyrkan den 20 dito gammal 87 år

15 dödde Lars Olofsson i Önnesmark af Bröstsjuka och begrofs den 3 April gammal 80 år vid pass

18 dödde Anders Anderssons hustru Kerstin Pehrsdotter i Webomark af Bröstsjuka och begrofs den 3 April gammal 67 år vid pass

24 dödde Johan Israelssons dotter i Önnesmark Karin af Kikhosta och begrofs den 11 Aprilis gammal 25 veckor

Aprilis

12 dödde Olof Nilssons dotter Kerstin i Kyrkostaden af Koppor och begrofs den 17 dito gammal 2½ år

2 dödde unge Pehr Pehrssons dotter Karin i Gärde af Kikhosta och begrofs den 17 dito gammal 9 veckor

15 dödde Soldaten Olof Walls dotter Anna i Wallen af Obekant sjukdom och begrofs den 24 dito gammal 29 veckor

16 dödde Soldaten Jon Flinks dotter Anna i Webomark af Kikhosta och begrofs den 24 dito gammal 26 veckor

18 dödde Olof Anderssons son Esajas i Bjuröhn af Kikhosta och begrofs den 24 dito gammal ½ år

20 dödde Jon Hanssons dotter i Fällan Margareta af Koppor och begrofs den 1 Maj gammal 5 år och 4 månader

25 dödde Olof Larssons hustru i Uttersjön Anna Hansdotter af Bröstsjuka och begrofs den 15 Maj gammal 50 år och 9 månader

30 dödde Olof Larssons son Pehr i Selet af Kikhosta och begrofs den 15 Maji gammal 25 veckor

Maj

1 dödde Anders Östenssons dotter Kerstin i Fjällbyn af Obekant sjukdom och begrofs den 15 dito gammal 11 timmar

4 dödde Jon Olofssons son Olof i Uttersjön af Koppor och begrofs den 15 dito gammal 1 år och 3 månader

4 dödde Pehr Olofssons son Elias i Noret af Koppor och begrofs den 15 dito gammal 2 år och 9 månader

7 dödde Föraren Anders Liljedals dotter Anna af Koppor och begrofs den 15 dito gammal 1 år och 9 månader

10 dödde Soldaten Anders Ferms barn Hans i Hökmark af Obekant sjukdom 2 timmar efter födseln och begrofs den 15 dito

15 blev Eric Nilssons son Nils död i Blacked af Koppor och begrofs den 22 dito gammal 37 veckor

17 dödde Soldaten Johan Tolfmans son Johan i Bodan af Kikhosta och begrofs den 22 dito gammal 13 veckor

19 dödde Nils Nilssons son Olof i Hötjern af Bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal 1 år och 19 veckor

20 dödde Anders Johanssons dotter Karin i Fjällbyn af Koppor och begrofs den 30 dito gammal 12 veckor

21 dödde Välborne Herr Fänrikens dotter Hedvig Charlotta Silverbrand af Koppor och begrofs den 30 dito gammal 23 veckor

21 dödde Olof Olofsson Hammars son Jonas i Webomark af Koppor och begrofs den 30 dito gammal 46 veckor

25 dödde Nils Christioffersson i Mångbyn af Stygn och begrofs den 5 Juni gammal 66 år

29 dödde Pehr Olofssons son Olof i Noret af Koppor och begrofs den 5 Juni gammal 4 år och 3 veckor

30 dödde Anders Anderssons son Olof i Näset af Kikhosta och begrofs den 5 Juni gammal 8 veckor

Juni

1 dödde Nils Christofferssons hustru Margareta Andersdotter i Mångbyn af Stygn och begrofs den 5 Juni gammal 56 år

Maj

31 dödde Herr Regement Fältskärden Hartman Elias Eberkards son Matthias i Blacke af Kikhosta och begrofs den 24 Juli gammal 4 månader

Juni

1 dödde Erik Pehrssons son Pehr i Böle af Koppor och begrofs den 12 dito gammal 4 år och 5 månader

Juni

10 dödde Soldaten Sven Höks son Anders i Hökmark af Stygn och begrofs den 12 dito gammal 1½ år

11 dödde Olof Johanssons son Anders i Fjällbyn af Kikhosta och begrofs den 19 dito gammal 46 veckor

17 dödde kvinnan Anna Östensdotter ifrån Svarttjern af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 19 dito gammal vid pass 87 år

22 dödde unge Anders Anderssons dotter Dordi i Nolbyn af Koppor och begrofs den 26 dito gammal 37 veckor

26 dödde Pehr Thomassons dotter Margareta i Blacked af Koppor och begrofs den 3 Juli gammal 23 veckor

29 dödde Klockaren Anders Fällmans dotter Cicilia i Böle af Koppor och begrofs den 2 Juli gammal 15 veckor

29 dödde Eric Ericssons dotter Karin i Risböle af Koppor och begrofs den 3 Juli gammal 1 år och 5 månader

26 dödde Sanfrid Fattenborgs son Jonas i Kräkånger af Koppor och begrofs den 3 Juli gammal 5 månader

Juli

10 dödde änkan Sigri Östensdotter i Webomark af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 17 dito gammal 98 år

13 dödde änkan Margareta Pehrsdotter i Kyrkostaden af Stenpassion och begrofs den 17 dito gammal 57 år

Augusti

29 dödde Soldaten Lars Degers barn i Hökmark Kerstin af Stygn och begrofs den 4 September gammal 5 veckor

September

15 dödde Olof Pehrsson i Uttersjön af Stygn och begrofs den 25 dito gammal 76 år

22 vardt änkan ifrån Flarken i Nysätra hustru Margareta Nilsdotter död i Mångbyn af Håll och Stygn och begrofs den 9 Oktober på Lövångers Kyrkogård gammal 79 år

Oktober

25 dödde gamla pigan Kerstin Hansdotter i Broträsk af Bröstsjuka och begrofs den 13 November gammal vid pass 67 år

November

2 dödde Matthias Hanssons son Anders i Webomark af Stygn och begrofs den 13 dito gammal 10 dagar

December

4 dödde Olof Anderssons hustru i Wallen Elisabet Olofsdotter Nyman i Barnbörd och begrofs den 18 dito gammal 42 år

15 dödde änkan Karin Ericsdotter i Wallen af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 15 Januari 1758 gammal 81 år

21 dödde änkan Malin Hermansdotter i Blacked af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 1 Januari 1758 gammal 93 år

26 vardt Anders Johanssons dotter Malin i Yttre Webomark förgrevs i sömnen av sin moder Kerstin Hansdotter och begrofs den 8 Januari 1758 gammal 9 veckor och 4 dagar

27 dödde gamla kvinnan Kerstin Hermansdotter Knorr i Kyrkostaden af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 1 Januari 1758 gammal vid pass 82 år

55 döda (17 av kopporna och 9 av Kikhosta)

Lövånger död- och begravningsbok 1758

Januarius

13 dödde Pehr Anderssons dotter Malin i Näset af Bröstrev och begrofs den 5 Februari gammal 9 veckor

14 dödde Lars Johanssons dotter Anna i Norbyn af Bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal 5 veckor

28 dödde Lars Andersson i Wallen af Smittosam sjukdom och begrofs den 19 Februari gammal 56 år

Februari

7 dödde Soldaten Pehr Skytts son i Svarttjern Pehr af Okänd sjukdom och begrofs den 19 dito gammal 15 veckor

11 dödde Östen Svenssons dotter Elisabet i Uttersjön af Okänd sjukdom och begrofs den 12 Marti gammal 7 dagar

Mars

4 dödde änkan Anna Andersdotter på Gärdet af Ålderdoms bräcklighet och begrofs i Kyrkan den 19 dito gammal vid pass 84 år

4 dödde kvinnan Anna Abrahamsdotter i Svarttjern af Stygn och begrofs den 19 dito gammal 75 år

6 dödde Anders Östenssons dotter Maria i Bodan af Bröstsjuka och begrofs den 27 dito gammal vid pass 3 veckor och 3 dagar

9 dödde Olof Anderssons son i Wallen Matthias af Bröstsjuka och begrofs den 19 dito gammal 13½ veckor

29 dödde Sven Olofsson i Uttersjön af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 9 Aprilis gammal vid pass 98 år

30 dödde Pehr Ersson i Resböle i Stygnsjukan och begrofs den 16 Aprilis gammal vid pass 63 år

Aprilius

22 dödde Olof Anderssons dotter i Wallen Maria af Tvinsot och begrofs den 30 dito gammal 20 veckor och 2 dagar

Maji

9 dödde Johan Pehrssons hustru i Mångbyn Anna Larsdotter i Stygnsjukan och begrofs den 21 dito gammal 55 ½ år

28 dödde Lars Pehrsson i Daglösten af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 4 Juni gammal vid pass 92 år

Juni

1 dödde Jacob Andersson i Kräkånger af Brännsjukan och begrofs den 11 dito gammal 74 år

10 dödde Olof Andersson i Hökmark af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 18 dito gammal vid pass 88 år

30 dödde änkan Anna Olofsdotter i Svarttjern af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 9 Juli gammal 85 år

Juli

29 dödde Soldatänkan Karin Pehrsdotter Grefe i Kräkånger af Bröstsjuka och begrofs den 6 Augusti gammal 60 år

Augusti

7 dödde Borgaren ifrån Umeå stad Jon Degert i Bjurön af Bröstsjuka och begrofs den 13 dito gammal vid pass 80 år

8 dödde Soldaten Sanfrid Gerts son Anders i Resböle af Magrev och begrofs den 13 dito gammal 1 år och 18 veckor

12 dödde änkan Anna Olofsdotter i Hötjern af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 20 dito gammal vid pass 82 år

21 drunknade i Blacked hemman Rådman Reinhold Johan Möllers son ifrån Umeå Vilhelm och begrofs den 27 dito gammal 16 år

September

22 dödde Nils Olofssons dotter Karin i Hökmark af Bröstsjuka och begrofs den 2 Octobris gammal 3 år och 8 månader

24 dödde yngre Pehr Anderssons son Pehr i Näset af Bröstrev och begrofs den 1 Octobris gammal 9 dagar

Octobris

1 dödde Soldaten Östen Ryttares son i Mångbyn Pehr af Bröstsjuka och begrofs den 8 dito gammal 1 år och 7 veckor

6 dödde Anders Andersson i Gärde af Slag och begrofs den 15 dito gammal 63 år

11 dödde Jon Pehrssons dotter Karin i Näset af Bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal nästan 12 veckor

15 dödde gamla pigan Anna Pehrsdotter i Wallen af Bröstsjuka och begrofs den 12 November gammal vid pass 70 år

Novembris

26 vardt Jacob Östenssons dotter Anna i Webomark död af Slag och begrofs den 10 December gammal 12 veckor

December

7 dödde gamla pigan Karin Olofsdotter i Fattighuset af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 10 dito gammal 98 år

8 dödde Mårten Nilssons son Carl i Noret af Bröstsjuka och begrofs den 6 Januari 1759 gammal 11 månader

13 vardt Anders Anderssons son Anders i Webomark död af Okänd sjukdom och begrofs den 31 dito gammal vid pass 6 veckor

23 vardt Mönsterskrivaren i Umeå Anders Bromans dotter Catharina Margareta död i Broände af Slag och begrofs den 14 Januari 1759 gammal 5 månader

32 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1759

Januarius

30 vardt afskedade Soldaten Nils Andersson Möller i Blacked död af Stenpassion och begrofs den 4 Februari gammal 60 år och 2 månader

Martius

18 dödde änkan Brita Nilsdotter i Svarttjern af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 1 April gammal 84 år

22 dödde ålderstigna pigan Karin Hansdotter i Blacked af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 25 dito gammal 79 år

Aprilis

26 dödde Pehr Nilssons son i Mårtensboda Johannes af Magrev och begrofs den 6 Maji gammal 17 veckor

Maji

1 dödde hustru Karin Nilsdotter i Fjällbyn af Os i backstugan och begrofs den 20 dito gammal 74 år

18 dödde Olof Hanssons son Jonas i Wallen af Bröstsjukan och begrofs den 4 Juni gammal 1 år

30 dödde Måns Anderssons son Anders i Gärdet af Bröstsjuka och begrofs den 10 Juni gammal 2 månader

Juni

25 dödde afskedade Soldaten Nils Olofsson Björn af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 1 Juli gammal 79 år

Juli

10 dödde Häradts Skrivaren Jonas Levins son Jacob och begrofs den 15 dito gammal 1½ år

20 dödde änkan Brita Hansdotter i Fattigstugan af Ålderdomlig bräckighet och begrofs den 22 dito gammal 88 år

30 dödde Nils Nilssons son Lars i Hötjern af Magrev och begrofs den 5 Augusti gammal 31 veckor

September

25 dödde Gästgivaren Johan Ericsson i Daglösten af Ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 14 October gammal 76 år

October

16 dödde Soldat Thomas Wikborgs dotter Kerstin af Bröstsjuka och begrofs den 21 dito gammal 1 år och 24 veckor

November

2 dödde Häradsskrivaren Jonas Levins son Johannes i Selet af Bröstsjuka och begrofs den 11 dito gammal 3 månader

3 drunknade Soldat sonen Anders Andersson Hammar i Gärde Fjärden inom Granhällan och begrofs den 11 dito gammal 20 år och 15 veckor

December

14 dödde Zacharias Anderssons dotter i Kräkånger Margareta af Magrev och begrofs den 26 dito gammal 12 veckor

15 dödde Anders Ericsson i Svarttjern i Brännsjuka och begrofs den 26 dito gammal 75 år

17 dödde Jöns Johanssons son Matthias i Uttersjön af Bröstsjuka och begrofs den 25 dito gammal 8 veckor

18 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1760

Januarius

9 dödde Anders Pehrsson Norman i Näset af Rosen och begrofs den 20 dito gammal 67 år

10 dödde änkan Karin Andersdotter i Fjällbyn af Stygn och begrofs den 3 Februari gammal 69 år

10 dödde Daniel Danielssons barn i Fjällbyn Brita af Magrev och begrofs den 27 dito gammal 16 veckor

28 dödde Anders Johanssons dotter Karin i Bodan i Bröstsjuka och begrofs den 17 Februari gammal 5 veckor och 4 dagar

Februari

2 dödde Hans Ericssons hustru Dordi Olofsdotter i Näset af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 24 Februari gammal 75 år vid pass

8 dödde Anders Johanssons hustru Brita Pehrsdotter i Kräkånger af Hastig sjukdom och begrofs den 24 dito gammal 59 år

14 dödde Eric Israelsson i Wallen i Brännsjukan och begrofs den 16 Marti gammal 59 år

Mars

26 dödde Adam Nilsson i Hökmark af Hastig sjukdom och begrofs den 8 April gammal 70 år

Juni

15 dödde ålderstigna Sara Jonsdotter i Hökmark af Ålderdomlig bräckhet och begrofs den 22 dito gammal 87 år vid pass

Juli

9 drunknade i Kräkån drängen Johan Nilsson Skottfri och begrofs den 13 dito gammal 22 år

September

1 dödde ålderstigna pigan Margareta Nilsdotter i Hökmark af Ålderdoms svaghet och begrofs den 14 dito gammal 78 år vid pass

October

10 dödde Östen Svenssons dotter i Uttersjön Elisabet af Bröstsjuka och begrofs den 2 November gammal 3 veckor

13 dödde änkan Anna Olofsdotter i Wallen af Ålderdomlig svaghet och begrofs den 19 dito gammal vid pass 86 år

23 dödde Klockaren Anders Fällmans dotter i Böle Anna som af modern blev i sömnen förmodligen förgöring och begrofs den 1 November gammal 8 veckor och 4 dagar

29 dödde änkan hustru Kerstin Andersdotter i Vebomark af Åldoms bräcklighet och begrofs den 16 November gammal vid 81 år

November

11 dödde hustru Margareta Ericsdotter i Bjuröhn af Slag och begrofs den 23 dito gammal 78 år

16 dödde änkan Karin Olofsdotter i Mårtsbodan af Styng och begrofs den 30 dito gammal 69 år

December

6 dödde Östen Olofsson i Bjuröhn af Bröstsjuka och begrofs den 21 dito gammal 75 år

1 dödde Soldaten Nils Gröns dotter Beata i Broträsk af Mässlingen och begrofs den 21 dito gammal 6 månader och en halv

19 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1761

Februari

6 dödde Olof Olofsson i Hökmark af Bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal 38 år

9 vardt drängen ifrån Fahlmark Pehr Olofssons son Johannes död i Resböle af Magsjuka och begrofs den 22 dito gammal 22 veckor

23 dödde Christoper Nilsssons son i Mångbyn Johnnes af Slag och begrofs den 1 Marti gammal 8 veckor och 4 dagar

April

7 dödde Pehr Andersson i Näset af Bröstsjuka och begrofs den 19 dito gammal 49 år

12 dödde änkan Marta Ericsdotter i Daglösten af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 26 dito g. 84 år

16 vardt Johan Jacobsson i Wallen död i Burträsk af Slag och begrofs den 3 Maji gammal 47 år

25 dödde Pehr Olofssons son i Kräkånger Gerhard af Magrev och begrofs den 11 Maj gammal en emot 1 år

Maj

16 vardt Soldaten Simon Lättvists dotter Elisabeth i Wallen död af Okänd sjukdom och begrofs den 23 dito gammal 6 veckor

26 dödde Jon Pehrssons dotter Kerstin i Näset af Okänd sjukdom och begrofs den 31 dito gammal 1 dygn

Juli

5 dödde Måns Anderssons son Andreas i Gärde af Magrev och begrofs den 12 dito gammal 11 veckor

27 dödde änkan Karin Olofsdotter i Resböle af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 2 Augusti gammal vid pass 83 år

Augusti

11 dödde Lars Johanssons son Johannes i Norbyn af Magrev och begrofs den 16 dito gammal 11 veckor och 2 dagar

11 dödde hustru Carin Nilsdotter i Bissjön af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 16 dito gammal 78 år vid pass

17 dödde Pehr Ericssons dotter Elisabet i Hökmark af Bröstsjuka och begrofs den 23 dito gammal 19 veckor och 2 dagar

28 dödde gamla pigan Segri Larsdotter i Bodan af Bröstsjuka och begrofs den 30 dito gammal vid pass 75 år

31 dödde Johan Jacobssons dotter i Wallen och begrofs den 6 September gammal 4 år och 3 veckor

September

1 dödde Anders Jacobsson i Uttersjön af Stenpassion och begrofs den 6 dito gammal 49 år och 4 månader

5 dödde änkan Segri Östensdotter i Hökmark af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 20 dito gammal 89 år

6 dödde Soldaten Erik Flacks son Olof i Kräkånger af Magrev och begrofs den 13 dito gammal 13 veckor

6 dödde Johan Pehrsson i Mångbyn af Magrev och begrofs den 13 dito gammal 57 år

9 dödde Pehr Anderssons dotter Anna i Risböle i Koppor och begrofs den 27 dito gammal 1 år och 2 veckor

14 dödde Östen Andersson i Uttersjön af Bukrev och begrofs den 27 dito gammal vid pass 80 år

20 dödde änkan Marta Andersdotter i Fattigstugan och begrofs den 27 dito gammal 86 år

30 dödde änkan Margareta Nilsdotter i Blacked af Bröstsjuka och begrofs den 11 October gammal 61 år

October

8 dödde Anders Olofssons dotter i Wallen Elisabet af Koppor och begrofs den 18 dito g. 2 år och 11 veckor

13 dödde hustru Anna Svensdotter i Risböle af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 8 November gammal vid pass 81 år

November

2 dödde gamla pigan Anna Johansdotter i Fällan af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 8 dito gammal vid pass 84 år

1 dödde Pehr Larssons dotter Karin i Risböle af Koppor och begrofs den 8 dito gammal 9½ månader

28 dödde Olof Andersson i Blacked af Bröstsjuka och begrofs den 20 december gammal 61 år vid pass

December

1 dödde Nils Olofsson i Webomark af Bröstrev och begrofs den 20 dito gammal 39 år

1 vardt Östen Svenssons dotter Kerstin i Uttersjön död af Koppor och begrofs den 20 dito g. 2 år och 20 veckor

7 dödde Jacob Johansson i Bodan af Ålderdoms bräcklighet och begrofs den 20 dito g. vid pass 83 år

8 dödde Olof Östensson i Webomark af Bukrev och begrofs den 26 dito gammal 36 år och 13 veckor

12 dödde pigan Margareta Andersdotter i Webomark af Smittsam sjukdom och begrofs den 26 dito gammal 27 år

17 dödde Anders Nilssons dotter i Wallen Sara af Koppor och begrofs den 26 dito gammal 9 månader

21 dödde Soldaten Östen Ryttarens barn i Mångbyn Anna af Koppor och begrofs den 10 Januari 1762 g. 23 veckor

24 dödde fältväbne Jacob Boström af Bröstsjuka och begrofs den 17 Januari 1762 g. 73 år och 7 veckor

37 döda

Lövånger död- och begravningsbok 1762

Januari

18 dödde änkan Brita Olofsdotter i Fattigstugan af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 23 dito, gammal vid 89 år

28 dödde afskedade soldaten Anders Bäckströms hustru Malin Nilsdotter i Afvan af lungsot och begrofs den 7 Februari gammal vid 70 år

Februari

9 dödde Anders Jacobssons son Jacob i Broänden af magrev och begrofs den 28 dito gammal 3 veckor

12 dödde gamla pigan Kerstin Ericsdotter i Daglösten af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 28 dito gammal vid pass 75 år

28 dödde Per Nilssons son Nils i Mårtsbodan af koppor och begrofs den 14 Mars gammal 9 år och 5 månader

Mars

6 dödde Per Nilssons son Per i Mårtensbodan af koppor och begrofs den 14 dito gammal 34 veckor

8 dödde Jon Nilssons dotter Anna i Norbyn af bröstvärk och begrofs den 21 dito gammal 48 veckor

12 dödde hustru Rackel Andersdotter i Vebomark af bröstvärk och begrofs den 4 April gammal 68 år och 9 veckor

13 dödde Jon Håkanssons dotter i Fällan Margareta af bröstvärk och begrofs den 21 dito gammal 2 år och 7 månader

25 dödde Stephan Olofssons dotter Maria i Mårtensbodan af koppor och begrofs den 4 April gammal 32 veckor

24 dödde Östen Andersson i Mångbyn af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 12 April gammal 73 år

24 dödde soldaten Östen Flitigs dotter Anna i Bodan af koppor och begrofs den 4 April gammal 1 år och 7 veckor

26 dödde Herr Landtmästaren Johan Boströms dotter Britta i Afvan af okänd sjukdom och begrofs den 4 April gammal 1 år och 9 månader

29 dödde Nils Olofsson och hans hustru Maria Persdotters barn Karin i Vebomark af koppor och begrofs den 4 April gammal 6 veckor

April

1 dödde Per Jonssons dotter Elsa i Vebomark af koppor och begrofs den 18 dito gammal nästan 1 år

26 dödde Johan Ericssons son Eric i Gärde af koppor och begrofs den 9 Maj gammal 4 år och 8 månader

Maji

s8 dödde Anders Olofssons barn i Gärde Britta af koppor och begrofs den 16 dito gammal 15 veckor

14 dödde gamla drängen Anders Olofsson i Vallen af hastig sjukdom och begrofs 23 dito gammal 70 år

23 dödde soldaten Olof Stephansson Björns son Johannes i Norbyn af koppor och begrofs den 31 dito gammal 3½ år

29 dödde Per Perssons son Nils i Kräkånger af bröstsjuka och begrofs den 13 Juni gammal 11 veckor och 5 dagar

Juni

2 dödde pigan Anna Olofsdotter ifrån Hökmark, i Holmsvattnet af smittsam sjukdom och begrofs den 13 dito gammal 28 år och 8 månader

22 dödde Mönster Skrivare Jacob Bergstedts son Jacob i Afvan af koppor och begrofs den 24 dito gammal 1 år och 3 månader

Juli

8 dödde soldaten Jon Flinks dotter Karin i Vebomark af koppor och begrofs den 11 dito gammal 4 år och 3 månader

16 dödde soldaten Eric Flarks dotter Karin i Kräkånger af magont och begrofs den 18 dito gammal 5 månade

23 dödde Jon Hanssons dotter Anna i Fällan af koppor och begrofs den 25 dito gammal 1 år och in emot 7 månader

25 dödde yngre Per Perssons son Petrus i Gärde af koppor och begrofs 1 Augusti gammal 18 veckor

30 dödde Per Thomassons dotter Anna i Blacked af koppor och begrofs den 1 Augusti gammal vid pass 11 månader

Augusti

3 dödde Christian Andersson i Vallen af bröstsjuka och begrofs i Kyrkan den 15 dito gammal 68 år

4 dödde Lars Larssons son i Kåsböle Johannes af magont och begrofs den 8 dito gammal 1 år och 3½ vecka

9 dödde Jon Jonsson i Hökmark af slag och begrofs den 15 dito gammal vid pass 76 år

24 dödde Sanfrid Anderssons son Jonas i Kräkånger af magont och begrofs den 29 dito gammal 4 månader

23 dödde aflidne soldats Olof Ryss son Anders i Uttersjön af fläckfeber och begrofs den 5 September gammal 8 år och 9 månader

28 dödde hustru Barbro Hansdotter i Hökmark af lungvärk och begrofs den 5 September gammal 59 ½ år

28 dödde pigan Karin Andersdotter i Hökmark af hastig sjukdom och begrofs den 18 September gammal 12 år och 7 månader

September

9 dödde Johan Östenssons son Anders i Vebomark af okänd barnsjuka och begrofs den 12 dito gammal 6 veckor och 3 dagar

9 dödde Lars Anderssons dotter Kerstin i Bjuröhn af koppor och begrofs den 26 dito gammal 2 år och 20 veckor

19 dödde flickan Margareta Andersdotter i Broträsk af bröstsjuka och begrofs den 26 dito gammal 8 år och 3 veckor

16 dödde änkan Anna Nilsdotter i Resböle och begrofs den 3 Oktober gammal vid pass 88 år

22 dödde Herr Härads Skrivaren Jonas Levins dotter Elisabet i Selet af okänd barnsjuka och begrofs den 3 Oktober gammal 12 veckor

29 dödde soldat Per Resoluts son Per i Hötjern af bröstsjuka och begrofs den 17 Oktober gammal 1 år och 3 månader

Oktober

4 Vardt Anders Persson Lekatt i Yttre Vebomark död och begrofs den 23 dito gammal 44 år

25 dödde Eric Östenssons son Matthias i Bjuröhn af koppor och begrofs den 14 November gammal 1 år och 12 veckor

November

16 dödde soldat Per Boströms dotter Malin i Bissjön af bröstsjuka och begrofs den 21 dito gammal 9 månader

16 dödde soldat Jacob Hammars dotter Anna i Noret af styngsjukan och begrofs den 28 dito gammal 9 och ½ år

26 dödde soldat Abraham Blackstedts hustru Malin Östersdotter i Blacked af bröstsjuka och begrofs den 12 December gammal 36 år och ½ år

26 dödde Jöns Johanssons son Per i Uttersjön af okänd barnsjuka och begrofs den 19 December gammal 11 dygn

28 dödde Anders Jacobssons dotter Malin i Vallen af slag och begrofs den 19 December gammal nästan 2 veckor

December

14 dödde Jon Nilssons son Jonas i Norbyn af okänd barnsjuka och begrofs den 19 dito gammal 6 dygn

20 dödde soldaten Håkan Mattsson Avander i Afvan af rödsot och begrofs den 28 dito gammal 28 år

26 dödde soldaten Per Nymans dotter Margareta af okänd barnsjuka och begrofs den 9 Januari 1763 gammal 10 veckor

50 döda

Lövånger död och begravningsbok 1763

Januari

17 Gamle Socken Skrivaren Anders Olofsson Fattenborg i Kräkånger död af bröstsjuka och begrafven den 20 Februari gammal 79 år

21 dödde Per Olofssons son Petrus i Noret af magont och begrofs den 6 Februari gammal nästan 1 år

24 dödde Anders Johanssons son Johan i Yttre Vebomark af magont och begrofs den 13 Februari gammal 31 veckor

24 dödde gamla pigan Margareta Persdotter i Vebomark af tvinsot och begrofs den 13 Februari gammal 62 år

Februari

19 dödde gamla Klockaren Hans Jonsson i Fällan af ålderdom bräcklighet och begrofs den 20 Marti gammal 84 år och 4 månader

Mars

4 dödde änkan Kerstin Andersdotter Lång i Fattigstugan af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 14 Marti gammal 81 år

12 dödde änkan Elsa Hansdotter i Önnesmark af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 27 dito gammal 82 år

Maj

19 dödde Anders Andersson i Vebomark af kallbrand och begrofs den 23 dito gammal 70 år

22 dödde soldaten Per Boströms son Lars i Bissjön af bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal nästan 7 veckor

Juni

11 dödde änkan Karin Nilsdotter i Mångbyn af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 10 dito gammal vid pass 80 år

13 dödde Christopher Larsson i Resböle af bröstsjuka och begrofs den 16 dito gammal vid pass 69 år

14 dödde Carl Ericssons son Lars i Selet och begrofs den 19 dito gammal 34 veckor

19 dödde Anders Olofssons son i Vallen Matthias af bröstsjuka och begrofs den 26 dito gammal 44 veckor

29 dödde Anders Johansson i Bodan af bröstsjuka och begrofs den 3 Juli gammal 40 år

Juli

7 dödde afskedade soldaten Anders Andersson Brännare af bröstsjuka och begrofs den 9 dito gammal 36 år

Juni

27 dödde Johan Perssons son Petrus i Hökmark af okänd barnsjuka och begrofs den 9 Juli gammal 1 dygn

Juli

9 dödde hustru Karin Andersdotter i Fjällbyn af bröstsjuka och begrofs den 17 dito gammal 79 år

11 dödde afskedade Föraren Olof Thomasson i Kräkånger af rosen och begrofs den 17 dito gammal 79 år

Augusti

1 dödde Herr Löjtnanten Johan Silverbrands dotter Anna af magont och begrofs den 7 dito gammal 4 år och 10 månader

18 dödde afskedade soldaten Johan Andersson Grabbes dotter Karin af okänd barnsjuka och begrofs den 21 dito gammal 10 veckor

25 dödde Östen Ericsson Buller i Gammelbyn af bröstsjuka och begrofs den 28 dito gammal 71 år

26 dödde änkan Maria Olofsdotter i Bodan af slag och begrofs den 4 September gammal 70 år

27 dödde Borgaren ifrån Umeå stad Per Andersson Löfberg i Bjurö hamnen död af hastig sjukdom och begrofs den 4 September gammal vid pass 57 år

September

12 dödde Per Larssons son Sven i Resböle af magont och begrofs den 18 dito gammal 14 veckor

29 dödde soldaten Samuel Vallbergs dotter Marta i Vallen af bröstsjuka och begrofs den 9 Oktober gammal nästan 2 år

Oktober

8 dödde soldaten Eric Flarks son Johannes i Kräkånger af bröstsjuka och begrofs den 16 dito gammal 16 dagar

9 dödde Jon Nilssons son i Selet Nils af hastig sjukdom och begrofs den 16 dito gammal in emot 16 år

November

1 dödde Eric Anderssons hustru i Svarttjern Anna Olofsdotter af rosen och begrofs den 20 dito gam. 51 år

4 dödde Nämndemannen Nils Jönsson i Blacked af håll och stygn och begrofs den 27 dito gammal 64½ år

6 dödde Sanfrid Anderssons barn i Kräkånger Anders af magont och begrofs den 20 dito gammal 5 veckor och 3 dagar

14 dödde Nils Anderssons dotter Anna i Mångbyn af hastig sjukdom och begrofs den 20 doto gammal 1 år och 12 veckor

December

1 dödde Per Ericsson i Hökmark i hastig sjukdom och begrofs den 18 dito gammal 47 år

3 dödde änkan Kerstin Christophersdotter i Gärde af ålderdoms bräcklighet gammal 67 år

5 dödde änkan hustru Anna Månsdotter i Kräkånger af ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 18 dito gammal 72 år

19 dödde Nämndeman Lars Andersson i Önnesmark af hastig sjukdom och begrofs den 8 Januari 1764 gammal 58 år

14 dödde Anders Nilssons son i Bissjön Matthias af hastig sjukdom och begrofs den 8 Januari 1764 gammal 16 år

31 dödde pigan Malin Olofsdotter Trast i Kräkånger af hastig sjukdom och begrofs den 22 Januari 1764

gammal 19 år

37 döda

Lövånger död och begravningsbok 1764

Januari

4 vardt hustru Anna Ericsdotter i Fjällbyn död af bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal 70 år vid pass

15 dödde Anders Jacobsson i Hökmark af åldomoms bräcklighet och begrofs den 12 Februari gammal 84 år vid pass

16 dödde Anders Olofsson i Blacked af hastig sjukdom och begrofs den 5 Februari gammal 23 år och 9 månader

28 dödde änkan hustru Elisabeth Nilsdotter i Blacked af hastig sjukdom och begrofs den 5 Februari gammal 49 år och 5 månader

Februari

6 dödde Nils Anderssons dotter Dordi i Fjällbyn af slag och begrofs den 19 dito gammal 7 ½ år

12 dödde unga pigan Anna Olofsdotter i Blacked af hastig sjukdom och begrofs den 19 dito gammal 11 år och 5 månader

25 dödde änkan hustru Anna Andersdotter i Hökmark af hastig sjukdom och begrofs den 4 Marti gammal 65 år och 4 månader

29 dödde Johan Larsson i Fjällbyn af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 18 Marti gammal vid pass 80 år och 3 månader

Mars

4 dödde änkan hustru Lisa Larsdotter i Bodan af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 25 dito gammal vid pass 88 år

4 dödde Johan Perssons son Anders i Hökmark af okänd sjukdom och begrofs den 18 dito gammal 13 dygn

2 dödde pigan Maria Nilsdotter Flink i Hötjern af hastig sjukdom och begrofs den 18 dito gammal 23 år och vid 8 månader

21 dödde Olof Jonssons son Jonas i Hökmark af stygn och begrofs den 8 April gammal 2 år

21 vardt Lars Olofsson i Resböle död af åldersdoms bräcklighet och begrofs den 15 April gammal vid pass 94 år

April

3 dödde Anders Nilsson i Nordbyn af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 15 dito gammal vid pass 80 år

3 dödde Olof Anderssons son i Bjuröhn Matthias af hastig sjukdom och begrofs den 23 dito gammal 12 år och 3 månader

16 dödde Corporal Jöns Greves son Anders i Böle af hastig sjukdom och begrofs den 29 dito gammal 14 år

Maj

10 dödde Olof Nilsson i Bissjön af styng och begrofs den 27 dito gammal 70 år

Juni

26 vardt Per Perssons dotter Magdalena död i Kräkånger af bröstsjuka och begrofs den 1 Juli gammal 30 veckor

Juli

5 dödde Per Anderssons son Anders i Daglösten af bröstsjuka och begrofs den 8 dito gammal 23 veckor

5 dödde Lars Olofssons son Olof i Uttersjön af bukont och begrofs den 8 dito gammal 2 år och 8 veckor

24 dödde Rustmästaren Olof Löfdahls hustru Catharina Boström i Barnbörd och begrofs den 29 dito gammal 23 år

Augusti

10 dödde Per Olofssons dotter Margareta i Noret af bukrev och begrofs den 12 dito gammal 14 veckor

17 dödde änkan hustru Anna Persdotter i Kyrkostaden af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 19 dito gammal 78 år

September

2 dödde Anders Nilssons son Johannes i Vallen af styng och begrofs den 9 dito gammal 11 veckor

11 dödde änkan i Fattighuset Malin Nilsdotter af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 16 dito gammal vid pass 81 år

14 dödde gamla pigan Kerstin Jonsdotter i Hökmark af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 23 dito gammal 93 vid pass

30 dödde Anders Olofssons dotter Margareta på Gärde af bröstsjuka och begrofs den 14 Oktober gammal 14 veckor

Oktober

26 dödde Anders Anderssons dotter Dordi i Norbyn af magref och begrofs den 28 dito gammal 1 år och 12 veckor

26 dödde Jon Hanssons son Matthias i Fällan af bröstsjuka och begrofs den 4 November gammal 7 veckor

November

8 dödde Jacob Anderssons änka i Kräkånger hustru Karin Hansdotter af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 2 December gammal 80 år

December

11 dödde Per Perssons hustru Kerstin Nilsdotter i Gärde af bröstsjuka och begrofs den 30 dito gammal 54 år

14 dödde gamla pigan Margareta Andersdotter i Broträsk af bröstsjuka och begrofs den 6 Januari 1765 gammal 68 år

26 vardt drängen Olof Hansson i Näset död af hastig sjukdom och begrofs den 20 Januari 1765 gammal 39 år

33 döda

Lövånger död och begravningsbok 1765

Januari

6 dödde Eric Ericsson i Kåsböle af rosen och begrofs den 27 dito gammal 43 år och 9 månader

30 dödde Per Olofssons dotter Catharina i Kräkånger af okänd barnsjukdom och begrofs den 3 Februari gammal 3 dygn

29 dödde Jon Nilssons son i Norbyn Hans af bröstsjuka och begrofs den 10 Februari gammal 42 veckor

Februari

22 dödde gamla pigan Brita Olofsdotter i Yttre Vebomark af styng och begrofs den 17 Marti gammal 68 år

Mars

7 vardt Herr Löjtnanten Carl Gustav Tolls dotter Frederica Lovisa död af magref och begrofs den 17 dito gammal 14 veckor

11 dödde afskedade soldaten Anders Finnes hustru Kerstin Johansdotter af magont och begrofs den 31 dito gammal 51 år

3 dödde Johan Ericssons son Anders i Gärde af hastig sjukdom och begrofs den 24 dito gammal 4 år och 9 månader

23 vardt Hans Nilssons son Olof i Vallen död i okänd barnsjukdom och begrofs den 8 April gammal 12 dygn

26 dödde Stephan Olofssons son Olof i Mårtsbodan i tvinnsot och begrofs den 8 April gammal 19 år

25 vart Hans Nilssons son Jacob i Vallen död af bukref och begrofs den 8 April gammal 14 dygn

April

16 dödde Anders Perssons hustru Malin Andersdotter i Vebomark af bröstsjukaoch begrofs den 21 dito gammal 75 år

16 dödde Johan Ericssons dotter Kerstin i Gärde af bröstsjuka och begrofs den 21 dito gammal 2 år och 8 månader

20 vardt Mönsterskrivaren Jacob Bergstedts son Matthias död i Afvan och begrofs den 28 dito gammal 2 år

Maj

10 vardt Jacob Ericssons son Per död i Bodan af magref och begrofs den 19 dito gammal 13 år och nästan 9 månader

23 dödde afskedade soldaten Jon Ericsson Bullers son Jonas af bröstsjuka i Vallen och begrofs den 27 dito gammal 2 år och 13 veckor

Juni

3 vardt Sandfrid Fattenborgs son Matthias i Kräkånger död af okänd sjukdom och begrofs den 9 dito gammal 15 veckor

2 dödde Östen Svenssons dotter Anna i Uttersjön af bröstsjuka och begrofs den 16 dito gammal 10 år och 11 månader

5 dödde Östen Svenssons dotter Karin i Uttersjön af bröstsjuka och begrofs den 16 dito gammal 16 år och 39 veckor

16 dödde Israel Östensson Hurtigs son Eric af koppor och begrofs den 23 dito gammal 1 år och något öfver 9 månader

15 dödde Israel Ericssons son Israel af bröstsjuka i Vallen och begrofs den 23 dito gammal 7 månader

25 dödde unge Per Perssons dotter Helena i Gärde af bröstsjuka och begrofs den 30 dito gammal 4 år och 10 månader

19 dödde Per Anderssons son Matthias i Resböle af bröstsjuka och begrofs den 30 dito gammal 2 år och 6 månader

28 dödde Jon Nilssons dotter Karin i Resböle af bröstsjuka och begrofs den 7 Juli gammal 2 år och 15 veckor

27 dödde Lars Olofssons dotter Anna i Uttersjön af bröstsjuka och begrofs den 7 Juli gammal 19 veckor

Juli

1 dödde Sven Svenssons dotter Margareta i Uttersjön af bröstsjuka och begrofs den 7 dito gammal 19 veckor

7 vardt Anders Östenssons son Johannes död i Bodan af bröstsjuka och begrofs den 14 dito gammal 2 år och 25 veckor

8 dödde Anders Johanssons son Israel af bröstsjuka i Bodan och begrofs den 14 dito gammal 3 år och 6 veckor

19 dödde Johan Olofssons dotter Anna i Blacked af hastig sjukdom och begrofs den 21 dito gammal 14 veckor

16 dödde Eric Anderssons son Anders i Gärde af bröstsjuka och begrofs den 21 dito gammal 10 månader

19 dödde Corporal Nils Hanas barn Matthias af magref och begrofs den 29 dito gammal 1 år och 10 månader

14 dödde Johan Jönssons son Jöns i Uttersjön af bröstsjuka och begrofs den 21 dito gammal 2 år och 7 månader

24 dödde soldat Lars Kraftigs dotter Malin i Kräkånger af bröstsjuka och begrofs den 28 dito gammal 3 år och 10 månader

29 dödde Per Thomassons dotter Kerstin i Blacked och begrofs den 4 Augusti gammal 2 år

30 dödde soldat Östen Flitigs son Per i Bodan af halssjuka och begrofs den 4 Augusti gammal 7 år och 9 månader

Augusti

6 vardt Per Thomassons son Thomas i Blacked död af bröstsjuk och begrofs den 11 dito gammal 11 år och 5 mån.

6 dödde Per Nilssons son Johan i Mårtasbodan af bröstsjuka och begrofs den 11 dito gammal 1 år och 11 månader

6 dödde soldat Olof Björns dotter Anna af bröstsjuka och begrofs den 11 dito gammal 4 år och 7 månader

8 dödde soldat Östen Flitigs son Sanfrid af bröstsjuka och begrofs den 11 dito gammal 2 år och 4 veckor

15 dödde Lars Larssons dotter Karin i Kåsböle af bröstsjuka och begrofs den 18 dito gammal 1 ½ år

23 dödde Olof Olofsson i Vebomark af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 1 September gammal 79 år vid pass

18 dödde soldat Jon Flintas dotter Anna af bröstsjuka och begrofs den 25 Augusti gammal 1 år och 11 månader

21 dödde Mönster Skrivaren Jacob Bergs dotter Margareta af bröstsjuka och begrofs den 14 September 1 år och 6 veckor

26 dödde soldat Olof Björns dotter Kerstin af bröstsjuka och begrofs den 1 September gammal 2 år och 7 veckor

28 dödde Kyrkoklockaren Johan Andersson Bäck af rosen och begrofs den 1 September gammal vid pass 71 år

26 dödde Östen Ryttares dotter Malin af bröstsjuka och begrofs den 1 September gammal 2 år och 8 månader

September

6 vardt gamla pigan Segri Andersdotter död af bröstsjuka i Blacked och begrofs den 15 dito gammal 56 år

13 dödde Anders Olofssons son i Blacked Olof af bröstsjuka och begrofs den 15 dito gammal 1 år och 11 månader

12 dödde Nämndemannen Hans Ericsson i Näset af torrvärk och begrofs den 22 dito gammal 73 år

22 dödde änkan Kerstin Svensdotter i Uttersjön af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 6 Oktober gammal 83 år

28 dödde Per Perssons son Per i Hökmark af bröstsjuka och begrofs den 13 Oktober gammal 1 år och 24 veckor

23 dödde soldat Anders Kämpes son Eric af bröstsjuka och begrofs den 13 Oktober gammal 7 år och 9 månader

26 dödde Stephan Olofssons dotter Sara i Mårtensbodan af bröstsjuka och begrofs den 6 Oktober gammal 1 år och 10 månader

28 dödde soldat Olof Vinds son Anders af bröstsjuka och begrofs den 13 Oktober gammal 1 år och 10 månader

30 dödde Nils Anderssons dotter Barbro i Mångbyn af bröstsjuka och begrofs den 6 Oktober gammal 1 år och 10 månader

Oktober

6 dödde Nils Perssons son Nathanael i Gärde af bröstsjuka och begrofs den 13 dito gammal 29 veckor

21 dödde soldat Abraham Blackstedts dotter Karin af bröstsjuka och begrofs den 27 dito gammal 7 år och 7 månader

29 dödde Jacob Östenssons dotter Malin i Vebomark af bröstsjuka och begrofs den 17 November gammal 10 år och 2 månader

November

4 dödde Anders Adamssons son Jonas i Hökmark af bröstsjuka och begrofs den 24 dito gammal 2 år och 3 månader

14 dödde Per Jonssons son Jonas i Vebomark af bröstsjuka och begrofs den 1 December gammal 2 år och 9 månader

18 dödde Anders Johanssons dotter i Vallen Karin af bröstsjuka och begrofs den 23 dito gammal 2 år och 8 månader

December

3 dödde Nils Olofssons dotter Kerstin i Ytter Vebomark af bröstsjuka och begrofs den 15 dito gammal 1 år och 14 veckor

13 vart Nils Olofssons dotter Anna död i Yttre Vebomark af bröstsjuka och begrofs den 15 dito gammal 2 år och 2 månader

13 dödde afskedade soldaten Anders Boströms barn Matthias i Kyrkostaden af bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal 10 veckor

24 dödde gamla pigan Elsa Andersdotter Vestin i Kyrkostaden af slag och begrofs den 29 dito gammal 71 år

64 döda

Lövånger död och begravningsbok 1766

Januari

8 dödde Anders Johanssons son Jacob i Vebomark af bröstsjuka och begrofs den 26 dito gammal 10 år och 2 månader

19 dödde änkan Margareta Olofsdotter i Uttersjön af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 9 Februari gammal 81 år

26 dödde änkan Elsa Andersdotter Möller i Blacked af bröstsjuka och begrofs den 23 Februari gammal 63 år och 4 månader

Februari

9 dödde gamla pigan Kerstin Persdotter af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 16 dito gammal 76 år

11 vardt soldatänkan Brita Degar död i Pålböle af smittsam sjukdom och här i Lövånger begravd den 2 Marti gammal 45 år

12 dödde Anders Perssons dotter Margareta i Mångbyn af bröstsjuka och begrofs den 2 Marti gammal 3 år och 9 månader

Mars

5 dödde Hans Nilssons dotter i Vallen Brita af magref och begrofs den 23 dito gammal 2 år och 22 veckor

25 vardt Gästgivaren Olof Rusks dotter i Selet Anna Margareta död af magref och begrofs den 6 Aprilis gammal 10 månader

26 dödde Anders Östenssons dotter Kerstin i Bodan af bröstsjuka och begrofs den 31 dito gammal 11 veckor

Maj

9 dödde soldaten Per Boströms dotter Karin af bröstsjuka och begrofs den 19 dito gammal 1 år och 14 veckor

22 dödde Nils Nilssons hustru i Svarttjern Ingeborg Hansdotter af lungsot och begrofs den 8 Juni gammal 64 år och 8 månader

29 dödde Johan Svensson i Hökmark af vattensot och begrofs den 8 Juni gammal 51 år och 11 veckor

25 dödde Elias Jonssons barn Jonas i Svarttjern af okänd sjukdom och begrofs den 8 Juni gammal 11 veckor

Juni

20 dödde Östen Andersson i Fjällbyn af bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal vid pass 74 år

25 dödde afskedade Föraren Anders Lilja i Broändan af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 29 dito gammal 81 år

30 vardt soldatänkan Elsa Persdotter Lustig i Selet död af slag och begrofs den 6 Juni gammal 53 år

Juli

4 dödde Jöns Johanssons dotter Britta i Uttersjön af bukref och begrofs den 13 dito gammal 6 månader

5 dödde Östen Svenssons son Matthias i Uttersjön af okänd barnsjukdom och begrofs den 13 dito gammal 14 veckor och 3 dagar

23 dödde Anders Perssons dotter Margareta af magref i Mångbyn och begrofs den 27 dito gammal nästan 16 veckor

24 dödde Anders Nilsson i Fjällbyn af bröstsjuka och begrofs den 27 dito gammal 76 år

Augusti

2 dödde soldat Nils Lustigs dotter Anna i Selet af bröstsjuka och begrofs den 3 dito gammal 16 veckor

3 Vart hustru Kerstin Hansdotter i Gärde död af tvinsot och begrofs den 10 dito gammal 67 år

September

5 dödde gamla pigan Anna Persdotter i Kyrkostaden af bröstsjuka och begrofs den 14 dito gammal 62 år

8 dödde Johan Ericssons son Johannes i Gärde af bukref och begrofs den 14 dito gammal 17 veckor

14 vardt Eric Jonsson i Kåsböle död af stenpassion och begravd den 5 Oktober gammal 83 år

21 dödde Lars Jonssons dotter Elsa i Vebomark af bröstsjuka och begrofs den 12 Oktober gammal 1 år och 6 månader

Oktober

2 dödde Lars Ericssons son Petrus i Selet af bröstsjuka och begrofs den 12 dito gammal 1 vecka

14 dödde änkan Anna Persdotter i Önnesmark af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 26 dito gammal 88 år vid pass

27 dödde Erik Andersson i Gärde af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 16 November gammal vid pass 83 år

29 dödde soldaten Elias Frimodigs son Erik i Hökmark af bukref och begrofs den 9 November gammal 8 år

November

9 vardt Jacob Gabrielsson i Böle död af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 30 dito gammal 90 år

13 dödde Sockenskrivaren Jöns Vesterbergs son Matthias i Selet af magref och begrofs den 16 dito gammal 3 veckor

22 dödde pigan Malin Persdotter i Hökmark af rosen och begrofs den 30 dito gammal 25 år och 28 veckor

December

1 dödde Mönster Skrivaren Jacob Bergstedts son Gustav i Afvan af magref och begrofs den 7 dito gammal 33 veckor

4 drunknade soldat Per Persson Resolut i Vebomark och begrofs den 14 dito gammal 35 år och 25 veckor

5 Var Bonden Daniel Danielsson ifrån Fjällbyn ofvanför Strömgärdet på en isfleckig hälla fallit till döds och begrafven den 14 dito gammal 44 år och 10 månader

20 vardt änkan Kerstin Olofsdotter död i Kräkånger af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 11 Januari 1767 gammal in emot 85 år

37 döda

Lövånger död och begravningsbok 1767

Januari

9 dödde yngre Jon Nilssons son Nils i Resböle af magref och begrofs den 8 Februari gammal 28 veckor

16 dödde Jon Nilsson i Selet af bröstsjuka och begrofs den 15 Februari gammal 64 år och 6 månader

19 dödde Jon Nilsson i Resböle af Tvinsot och begrofs den 8 Februari gammal 60 år

31 dödde Per Olofssons son i Noret Elias af bröstsjuka och begrofs den 15 Februari gammal 6 veckor

Februari

7 dödde soldat Carl Fredrik Junkares dotter Anna i Fjällbyn af hastig sjukdom och begrofs den 22 dito gammal 3 år och 9 månader

26 vardt Hans Mellins son Anders död i Bygdeå af magref och i Lövånger begraven den 8 Marti gammal 12 veckor och 3 dagar

28 dödde Elias Olofssons hustru i Kräkånger af slag Ingeborg Larsdotter och begrofs den 22 Martii gammal vid pass 70 år

Mars

6 dödde Jon Andersson i Broträsk af bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal in emot 62 år

26 dödde gamla pigan Dordi Svensdotter i Fattigstugan af bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal vid pass 73 år

Maj

25 dödde corporal Anders Godvilligs barn i Kräkånger Anna af magref och begrofs den 31 dito gammal 16 veckor och 3 dagar

Juni

14 dödde Olof Nilsson i Hökmark af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 28 dito gammal vid pass 80 år

28 dödde änkan Margareta Trappman i Vebomark af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 5 Juli gammal vid pass 84 år

Juli

2 vardt Anders Andersson i Bjurön död af bröstsjuka och begrofs 5 dito gammal in emot 67 år

17 dödde Anders Perssons son Stephan i Mångbyn död af magref och begrofs den 19 dito gammal 11 veckor

15 vardt änkan Karin Nilsdotter i Vallen död af ålderdomlig bräcklighet och begrafen den 2 Augusti gammal 83 år

28 dödde soldat Carl Junkares son i Fjällbyn Carl af obekant barnsjukdom och begrofs den 9 Augusti gammal 4 dygn

Augusti

4 dödde afskedade soldaten Anders Boströms dotter Anna i Kyrkostaden af magref och begrofs den 9 dito gammal nästan 16 veckor

15 Vardt unge Gästgiverskan i Selet Ulrica Ericsdotter död i barnbörd och begrofs den 23 dito gammal 21 år

September

7 dödde Lars Johanssons son Johan i Norbyn af bröstsjuka och begrofs den 13 dito gammal 12 veckor

21 dödde Olof Ericsson Curfurstes dotter Brita af obekant sjukdom i Vebomark och begrofs den 4 Oktober gammal 3 veckor

22 dödde Per Boströms son Matthias i Bissjön af bröstsjuka och begrofs den 4 Oktober gammal 15 veckor

December

1 dödde Johan Perssons dotter i Hökmark Kerstin i obekant sjukdom och begrofs den 6 dito gammal några timmar

3 dödde Johan Andersson i Norbyn af bröstsjuka och begrofs den 24 dito gammal 7 år

18 vardt hustru Ingeborg Olofsdotter i Önnesmark död af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 10 Januari 1768 gammal vid 91 år

24 döda

Lövånger död och begravningsbok 1768

Januari

12 dödde Esajas Jonssons barn Jonas i Hötjern af okänd sjukdom och begrofs den 31 dito gammal 14 veckor

26 dödde Lars Anderssons hustru i Bjurön Elisabeth Jacobsdotter af bröstsjuka och begrofs den 7 Februari gammal 33 år

Mars

3 Blev änkan Kerstin Olofsdotter i Hökmark död af bröstsjuka och begrofs den 27 dito gammal 56 år och 6 månader

23 dödde hustru Anna Israelsdotter i Näset af bröstsjuka och begrofs den 10 Aprilis gammal 61 år

April

17 dödde soldat Sanfrid Flintas son Petrus i Vebomark i okänd barnsjukdom och begrofs den 8 Maji gammal 2 timmar

Maj

22 dödde Anders Perssons hustru i Näset Anna Olofsdotter i barnbörd och begrofs den 29 dito gammal 28 år

Juni

20 dödde Anders Perssons dotter Margareta i Mångbyn af magref och begrofs den 26 dito gammal 17 dygn

24 dödde änkan hustru Catharina Steckfenia i Afvan i ålderdoms bräcklighet och begrofs den 26 dito gammal 89 år

Juli

2 dödde Olof Anderssons dotter i Bjurön Margareta af bröstsjuka och begrofs den 10 dito gammal 33 år

15 dödde Nils Perssons son Olof i Gärde af bröstsjuka och begrofs den 17 dito gammal 5 veckor

September

4 drunknade drängen Anders Andersson ifrån Svarttjern uti Afvafjädern och begrofs den 11 dito gammal 48 år

16 dödde Färgar Gesällen Jon Nordendals dotter Maria i Kyrkostaden af magref och begrofs den 18 dito gammal 28 veckor och 2 dagar

11 dödde Borgaren ifrån Umeå Sanfrid Melanders son Johannes i Bjurön af bröstsjuka och begrofs den 18 dito gammal 1 år och 6 månader

24 dödde Anders Nilsson i Norbyn af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 2 Oktober gammal 79 år

25 dödde Anders Ericssons dotter Margareta i Fjällbyn af magref och begrofs den 2 Oktober gammal 1 år och 10 månader

29 vardt den fånige Bonden i Vebomark Per Persson död af tvinsot och begrofs den 30 Oktober gammal 39½ år

Oktober

4 dödde Lars Anderssons änka i Önnesmark Maria Andersdotter af rosen och begrofs den 23 dito gammal 60 år och 4 månader

6 vardt gamla pigan ifrån Blacked Margareta Eradmids dotter död i Kräkånger af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 23 dito gammal 76 år

6 vardt Elias Jonssons dotter Maria Christina död här i Kyrkostaden af bukref och begrofs den 9 dito gammal 1 år och 13 dagar

12 dödde Sven Svenssons dotter Barbro i Uttersjön af bukref och begrofs den 23 dito gammal 1 år och 7 veckor

23 vardt Bonden i Hötjern Sigfrid Jonsson död af slag och begrofs den 13 November gammal 42 år

November

9 dödde Lars Perssons son Anders i Kåsböle af bröstsjuka och begrofs den 4 December gammal 12 veckor

5 dödde änkan Matronan Cacilia Gädda i Böle af ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 27 dito gammal 89 år och 13 veckor

December

3 dödde Olof Perssons son Petrus i Norbyn af magref och begrofs den 18 dito gammal 2 år och 12 dygn

20 dödde Sanfrid Anderssons dotter Margareta i Kräkånger af bröstsjuka och begrofs den 26 dito gammal 43 veckor

22 dödde Anders Johanssons son Johan i Ytter Vebomark i okänd barnsjuka och begrofs den 15 Januari 1769 gammal 12 dygn

26 döda

Lövånger död och begravningsbok 1769

Januari

6 dödde Olof Larsson i Bodan af vattensot och begrofs den 22 dito gammal 46 år

7 dödde Matthias Hanssons dotter Brita i Vebomark i okänd barnsjuka och begrofs den 5 Februari gammal 17 veckor

15 dödde gamla pigan Karin Nilsdotter i Selet af rosen och begrofs den 29 dito gammal 63 år

16 dödde Olof Olofssons son Olof i Vallen af bröstsjuka och begrofs den 22 dito gammal 8 veckor

14 dödde soldat Esajas Röhanes dotter Kerstin af bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal 15 veckor

22 Blev gamla pigan Karin Olofsdotter i Bissjön död af ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 5 Februari gammal 80 år

31 dödde hustru Elsa Thomasdotter i Kyrkostaden af blodstörtning och begrofs den 12 Februari gammal vid pass 57 år

Februari

7 dödde Lars Thomassons dotter Karin i Fjällbyn i bröstsjuka och den 5 Marti begravd

3 dödde Olof Perssons dotter i Hökmark Kerstin af bröstsjuka och begrofs den 19 dito gammal 13 veckor

9 vardt gamla pigan Rackel Thomasdotter ifrån Bissjön död af magref och begrofs den 12 dito gammal 68 år vid pass

11 dödde Herr Löjtnanten Gustav Bjerhans son Carl Vilhelm i Selet af magref och begrofs den 19 dito gammal 4 veckor

16 dödde Olof Perssons son Nils i Norbyn af Bröstsjuka och begrofs den 26 dito gammal 1 år

23 vardt Östen Andersson i Vebomark död af ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 19 Marti gammal 86 år

28 dödde Nils Anderssons son i Mångbyn Eric af koppor och begrofs den 25 Marti gammal 37 veckor

Marti

6 vardt Stephan Olofsson i Mångbyn död af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 27 dito gammal 70 år

6 dödde Lars Olofsson i Bodan af ålderdomlig bräcklighet och begrofs den 27 dito gammal 83 år

17 dödde Anders Persson i Vebomark af slag och begrofs den 9 Aprilis gammal 76 år

Maj

7 vardt änkan Ingri Larsdotter död i Resböle af bröstsjuka och begrofs den 15 dito gammal 62 år

7 dödde Johan Andersson i Fjällbyn af hastig sjukdom och begrofs den 15 dito gammal 68 år

22 dödde änkan Ingeborg Nilsdotter i Böle af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 28 dito gammal 84 år

Juni

12 dödde Johan Anderssons son Johannes i Hökmark af hastig sjukdom och begrofs den 18 dito gammal nästan 6 månader

20 dödde änkan Karin Christiansdotter i Böle af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 23 dito gammal 89 år

24 dödde Anders Perssons dotter Malin i Näset af magref och begrofs den 2 Juli gammal 1 år och 5 veckor

21 dödde Gabriel Mårtenssons son Per i Bissjön af bröstsjuka och begrofs den 2 Juli gammal 2 ½ år

Juli

5 dödde Anders Perssons son Johannes i Mångbyn och begrofs den 9 dito gammal 11 dygn

14 dödde hustrun Anna Jonsdotter i Norbyn af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 16 dito gammal 83 ½ år

15 vardt Anders Nilsson i Noret död af bröstsjuka och begrofs den 23 dito gammal 60 år

Augusti

15 dödde i Bjure hamn Glasmästaren Michael Rehstrems ifrån Umeå dotter Magdalena af kopporoch begrofs den 20 dito gammal 3/4 år eller 9 månader

18 vardt Gabriel Mårtenssons son Gabriel i Bissjön död af koppor och begrofs den 27 dito gammal en månad

27 dödde Anders Larsson i Önnesmark af Bröstsjuka och begrofs den 3 Sept. gammal 38 år och 9 mäader.

September

10 dödde nämndeman Olof Ericsson i Vebomark af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 17 dito gammal 84 år

Oktober

10 dödde afskedade soldaten Anders Boströms son Anders i Kyrkostaden af magref och begrofs den 22 dito gammal 10 månader

20 Blev Majoren och Riddaren Jonas Fredrik Bjercher död af håll och stygn och begrofs den 29 dito gammal 43 ½ år

November

4 dödde Gästgifvaren Olof Rusks dotter Ulrica i Selet af bröstsjuka och begrofs den 12 dito gammal 6 månader

25 dödde Per Nilssons dotter Karin i Mårtensboda af sidostygn och begrofs den 10 December gammal 12 dygn

30 dödde qvinnan Karin Christiansdotter i Fattigstugan af åldersdoms bräcklighet och begrofs den 3 December gammal 85 år

December

5 dödde änkan Licza Jacobsdotter i Mårtsbodan af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 24 dito gammal vid pass 84 år

15 vardt Olof Ericssons dotter Brita i Vebomark död i okänd barnsjukdom och begrofs den 24 dito gammal 15 veckor

28 dödde änkan i Kyrkostaden Elisabet Danielsdotter Råbock af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 31 dito gammal 75 år

39 döda

Lövånger död begravningsbok 1770

Januari

29 dödde soldaten Per Boströms son Anders af bröstsjuka och begrofs den 11 Februari gammal 1 år och 2 månader

Februari

1 vardt Nils Nilssons dotter i Blacked Anna död af koppor och begrofs den 18 dito gammal 1 år och en månad

5 dödde Anders Olofssons barn i Önnesmark Christina af koppor och begrofs den 18 dito gammal 9 månader

6 dödde soldatänkan Margareta Andersdotter Curfurste i Wallen af bröstsjuka och begrofs den 18 dito gammal 65 ½ år

19 dödde Israel Johansson i Gammelbyn af bröstsjukan och begrofs den 11 Marti gammal 38 år och 7 veckor

27 dödde änkan Karin Jacobsdotter i Broträsk af bröstsjuka och begrofs den 18 Marti gammal 61 år

Mars

4 dödde Klockaren Anders Fällmans dotter Karin i Böle af koppor och begrofs den 1 April gammal 6 år och 10 månader

6 dödde Anders Olofssons son Olof i Kräkånger af koppor och begrofs den 25 dito gammal 15 veckor

7 dödde Per Thomassons son Johan i Blacked af koppor och begrofs den 8 Aprilis gammal 9 månader

10 dödde Klockaren Anders Fällmans son Jonas i Böle af koppor och begrofs den 1 Aprilis gammal 1 år

17 vardt gamla pigan Brita Christophersdotter i Mångbyn död i ålderdoms bräcklighet och begrofs den 8 Aprilis gammal 71 år

17 dödde afskedade soldaten Johan Johansson Skräddarens son Anders i Bissjön död af koppor och begrofs den 1 April gammal 35 veckor

19 dödde änkan Anna Olofsdotter i Svarttjern af bröstsjuka och begrofs den 1 Aprilis gammal 71 år

28 dödde oäkta barnet Anna Christina i Kyrkostaden af koppor och begrofs den 22 April gammal ½ år

29 dödde Anders Anderssons dotter Barbro i Broänden af koppor och begrofs den 22 April gammal nästan 19 år

April

7 dödde Jon Jonssons son Johannes i Hökmark af koppor och begrofs den 29 dito gammal 1 år och 10 månader

8 dödde Lars Nilssons son Matthias i Bissjön af koppor och begrofs den 22 dito gammal 1 år och 2 veckor

13 dödde Per Perssons dotter Kerstin på Gärde i okänd barnsjukdom och begrofs den 29 dito gammal 9 timmar

15 dödde soldat änkan i Vallen Marta Andersdotter af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 22 dito gammal 70 år

18 dödde Nils Perssons son Per på Gärdet af koppor och begrofs den 22 dito gammal 4 år och 10 veckor

18 dödde Jacob Jacobssons son Jacob i Bodan af bröstsjuka och begrofs den 6 Maji gammal 19 veckor

20 dödde Anders Perssons son Per i Näset af bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal 4 månader

26 dödde Nils Perssons son Matthias i Gärde af koppor och begrofs den 29 dito gammal 3 år och 11 månader

25 dödde Per Larssons son Per i Resböle af bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal 1 ½ år och eller litet öfver

23 dödde Nils Olofssons son Eric i Hökmark af bröstsjuka och begrofs den 29 dito gammal 13 veckor

28 dödde Kyrkovärden Eric Anderssons dotter Kerstin i Gärde af koppor och begrofs den 13 Maji gammal 3 år

29 dödde soldaten Thomas Vidbergs dotter Maria af koppor och begrofs den 6 Maji gammal vid 5 månader

Maj

3 dödde Lars Anderssons son Petrus i Bjurön af okänd barnsjukdom och begrofs den 6 dito gammal 9 dygn

12 Blev Kyrkovärden Anders Ericsson i Gärde död af ålderdoms bräcklighet och begrofs den 13 dito gammal 79 år

8 dödde Kyrkovaktman Per Nymans dotter Margareta af koppor och begrofs den 13 dito gammal 1 år

9 dödde Anders Olofssons son Anders i Wallen af koppor och begrofs den 18 dito gammal 37 veckor

13 dödde afskedade soldaten Jon Bullers son Jonas i Vallen af koppor och begrofs den 18 dito gammal 4 år

15 dödde Lars Thomassons dotter Brita i Gärde af koppor och begrofs den 20 dito gammal 3 år och nästan 9 månader

25 dödde Anders Nilssons son Anders i Böle af bröstsjuka och begrofs den 27 dito gammal 7 veckor och 5 dagar

16 dödde soldaten Sven Östensson Örfeldts dotter Maria i Bissjön af koppor och begrofs den 4 Juni gammal 6 år och 7 månader

22 dödde Nils Jacobssons dotter Margareta i Svarttjern af bröstsjuka och begrofs den 4 Juni gammal 10 veckor

Juni

6 dödde soldat Jon Flinks son Jonas i Vebomark och begrofs den 23 dito gammal 9 veckor

14 dödde Lars Olofssons dotter Chatharina i Önnesmark af bröstsjuka och begrofs den 17 dito gammal ½ år

30 Blev Lars Andersson i Vebomark död af rosen och begrofs den 8 Juli gammal vid pass 67 år

Juli

2 dödde Anders Östenssons dotter i Bodan Elisabet af bröstsjuka och begrofs den 8 dito gammal 33 veckor och 3 dagar

8 dödde Jon Nilssons hustru Malin Thomasdotter i Resböle i barnbörd och begrofs den 15 dito gammal 41 ½ år

9 dödde Esajas Jonssons dotter Maria i Hötjern af bröstsjuka och begrofs den 15 dito gammal ½ år

6 dödde Sanfrid Anderssons dotter Anna i Kräkånger af koppor och begrofs den 15 dito gammal 10 veckor

19 dödde hustru Malin Eramidesdotter i Kräkånger af tvinsot och begrofs den 22 dito gammal 69 år

Augusti

12 dödde Nils Perssons son Nils i Gärde af bröstsjuka och begrofs den 19 dito gammal 15 veckor

23 dödde änkan Anna Östensdotter i Mångbyn af bröstsjuka och begrofs den 26 dito gammal 60 år

25 vardt Anders Perssons dotter Kerstin i Mångbyn död af magref och begrofs den 26 dito gammal 11 dagar

18 dödde Lars Ericssons son Lars i Vebomark af slag och begrofs den 26 dito gammal 8 veckor

September

17 dödde hustru Karin Stephansdotter i Mångbyn af slag och begrofs den 30 dito gammal 35 år och 4 månader

49 döda