Släkten

Föreningens medlemsblad heter Släkten och kommer ut med fyra nummer per år.


Bidra gärna med material

Skicka manuskript till redaktionen:

redaktor[at]sodravbforskare.se Byt ut: [at] till @


Redaktionskommitté

Bo Nordenfors, redaktör

Mikael Björkman, grafisk form

Tone Höstman, ansvarig utgivare


Beställa gamla nummer

Du kan beställa gamla nummer genom att sätta in 50 kronor per styck på föreningens plusgirokonto 530426-6 samt tydligt ange vilka nummer du önskar beställa. Inget porto tillkommer.


Skicka också gärna ett mejl till medlemsregisteransvarig där du skriver vilket/vilka nummer du vill beställa. Mejla till: medlem[at]sodravbforskare.se 

(OBS! Byt ut [at] till @).

Artiklar från 1984 till 2015


Artiklarna och artikelförfattarna är redovisade i ett Excel-ark. Artiklarna är sorterade efter författare, men genom att aktivera redigering kan du med knapparna "Sortera och filtrera" samt "Sök och markera" ändra listan och söka på innehållet.