Välkommen till föreningen för dig med anor

i denna del av landet och för dig som bor här
men har hela släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet Södra

Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har

föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer

med fyra nummer per år. Föreningen har i dagsläget

420 medlemmar och är också medlem i

Sveriges släktforskarförbund.


Kommande arrangemang


Tisdag 7 maj - Släktforskarkväll

Delar av styrelsen kommer att finnas på plats
i kulturhuset Väven från klockan 18.00 för att hjälpa
dig med 
dina släktforskarrelaterade frågor. 


Känner du som medlem att du vill komma
och hjälpa andra är du mer än välkommen!


Lokal och tid:
Rötter, plan två i Väven, 
klockan 18.00-20.00