Välkommen till föreningen för dig med anor

i denna del av landet och för dig som bor här
men har hela släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet Södra

Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har

föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer

med fyra nummer per år. Föreningen har i dagsläget

420 medlemmar och är också medlem i

Sveriges släktforskarförbund.


Kommande arrangemang


Onsdag 20 november - SLÄKTFORSKARKVÄLL


Delar av styrelsen finns på plats i kulturhuset Väven för att hjälpa dig med dina släktforskarrelaterade frågor.


Plats och tid:

Rötter, plan två i Väven, kl. 18.00-20.00


Samarrangemang med Umeå stadsbibliotek.

------------------------